ฟิวเจอร์ส Futures คืออะไร?สามารถเทรดฟิวเจอร์ได้อย่างไร?

ผ่านบทความนี้คุณสามารถเรียนรู้ความรู้ต่อไปนี้

1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดของฟิวเจอร์ส

2.ความแตกต่างระหว่างฟิวเจอร์สและสปอต

3.ประเภทของฟิวเจอร์ส

4.ข้อดีของฟิวเจอร์ส

5.ฟิวเจอร์สคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่

6.ต้นทุนในการลงทุนฟิวเจอร์ส

7.แพลตฟอร์มการลงทุนฟิวเจอร์ส

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ฟิวเจอร์ส Futures  หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จัดเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่นักลงทุนสามารถซื้อขายเพื่อทำกำไรได้ เป็นการกำหนดให้ผู้ซื้อต้องซื้อสินทรัพย์และผู้ขายจะต้องขายสินทรัพย์ตามวันที่ที่กำหนดไว้ในอนาคต เว้นแต่ตำแหน่งของผู้ถือจะถูกปิดก่อนวันหมดอายุ

กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าเป็นสัญญาที่อนุญาตให้นักลงทุนทำการซื้อการลงทุนในราคาและวันที่กำหนด เช่น สินค้าโภคภัณฑ์, สกุลเงิน หรือหุ้น ที่จะซื้อหรือขายในราคาและวันที่กำหนดในอนาคต หรือวันหมดอายุ สิ่งที่น่าสนใจคือคุณสามารถเลือกการลงทุนได้หลากหลายรูปแบบผ่านสัญญา ฟิวเจอร์ส พร้อมเลเวอเรจและการป้องกันความเสี่ยงหรือ Hedging ได้

ความหมายและวิธีการเทรดฟิวเจอร์ส

1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดของฟิวเจอร์ส

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดของฟิวเจอร์ส

ฟิวเจอร์สเป็นเครื่องมือในการลงทุนอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ซื้อสามารถเดิมพันราคาสินค้าหรือหลักทรัพย์ในอนาคตอื่น ๆ ได้ มีฟิวเจอร์สสำหรับสินทรัพย์หลายประเภท เช่น น้ำมัน ดัชนี ตลาดหุ้น สกุลเงิน และสินค้าเกษตร สัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ ในปัจจุบันนี้ฟิวเจอร์สเป็นที่นิยมในหมู่เทรดเดอร์ที่มุ่งหวังผลกำไรจากการผันผวนของราคา เช่นเดียวกับลูกค้าเชิงพาณิชย์ลงทุนเพื่อการป้องกันความเสี่ยง

การเทรดฟิวเจอร์สโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสินค้าโภคภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น มีคนต้องการซื้อน้ำมันดิบและมีสัญญาเดือนกรกฎาคม หมายความว่า เขาต้องการซื้อน้ำมันดิบจำนวน 1,000 บาร์เรล จากราคาที่ตกลงจนกระทั่งวันหมดอายุคือเดือนกรกฎาคมตามราคาตลาดในช่วงเวลานั้น จากนั้นผู้ขายก็ตกลงที่ขายน้ำมันดิบจำนวน 1,000 บาร์เรลตามวันและราคาที่ระบุ เว้นแต่จะมีการซื้อขายสัญญากับผู้ซื้อหรือผู้ขายรายอื่นภายในวันดังกล่าว ผู้ขายเดิมจะต้องส่งมอบน้ำมันดิบจำนวน 1,000 บาร์เรลให้กับผู้ซื้อเดิม

การซื้อขายเหล่านี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะสินค้าโภคภัณฑ์ แต่ยังหมายรวมถึง การแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ กองทุน ดัชนี และอื่น ๆ ไม่ว่าจะมีการซื้อขายสินค้าแบบใดก็ตาม ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายของสัญญาฟิวเจอร์สมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเมื่อสิ้นสุดระยะสัญญา

2.ความแตกต่างระหว่างฟิวเจอร์สและสปอต

ความแตกต่างระหว่างฟิวเจอร์สและสปอต

ความแตกต่างของฟิวเจอร์สและสปอตที่เห็นได้ชัดเจนคือความเป็นเจ้าขอหลังจากการโอนงสินทรัพย์ กล่าวคือ เมื่อมีการทำธุรกรรมการซื้อขายในตลาดสปอตเกิดขึ้น บุคคลนั้นจะเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ทันที ในขณะที่การทำธุรกรรมในตลาดฟิวเจอร์สจะเป็นการส่งมอบในวันที่ครบกำหนดเท่านั้น

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างราคาสปอตและราคาฟิวเจอร์ส ได้แก่ ราคาสปอตมีไว้สำหรับการซื้อและขายทันที ในขณะที่สัญญาฟิวเจอร์สจะชะลอการชำระเงินและการส่งมอบไปยังวันที่ในอนาคตที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ราคาสปอตมักจะต่ำกว่าราคาซื้อขายล่วงหน้า

สถานการณ์นี้เรียกว่า Contango ที่เป็นภาวะที่แสดงให้เห็นว่าราคาฟิวเจอร์สสูงกว่าราคาสปอต สำหรับภาวะ Contango นี้เป็นเรื่องปกติสำหรับสินค้าที่ไม่เน่าเสียง่าย ซึ่งมีต้นทุนการจัดเก็บตามที่กำหนดไว้ ในทางกลับกันมีภาวะ Backwardation ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ราคาสปอตสูงกว่าราคาฟิวเจอร์ส  อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในสถานการณ์ใดราคาฟิวเจอร์สจะมาบรรจบกับราคาตลาดปัจจุบันในที่สุด

3.ประเภทของฟิวเจอร์ส

สัญญาฟิวเจอร์สแต่ละสัญญาจะแตกต่างกันไปตามสินทรัพย์อ้างอิงที่สมัครไว้ในสัญญาและมีหลากหลายประเภท โดยประเภทหลักๆมีดังต่อไป

ประเภทของฟิวเจอร์ส
  • ฟิวเจอร์สสินค้า เช่น น้ำมันดิบ, ก๊าซธรรมชาติ, ข้าวโพดและข้าวสาลี
  • ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้น เช่น ดัชนี S&P 500
  • ฟิวเจอร์สสกุลเงิน เช่น สกุลเงินยูโร, สกุลเงินปอนด์อังกฤษ
  • ฟิวเจอร์สโลหะมีค่า เช่น ทอง, เงิน
  • ฟิวเจอร์สของรัฐบาล เช่น พันธบัตรและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

4.ข้อดีของฟิวเจอร์ส

การแลกเปลี่ยนฟิวเจอร์สเสนอสัญญาเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาฟิวเจอร์สเหล่านี้ทำให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีกลไกในการป้องกันความเสี่ยง หรือ Hedge จากตำแหน่งในสินค้าโภคภัณฑ์ได้ อีกทั้งจะมีการเทรดในช่วงเวลาที่แตกต่างกันทำให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคสามารถเลือกการป้องกันความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อตนเองได้ 

นอกจากนี้สัญญาฟิวเจอร์สยังเป็นตราสารที่มีสภาพคล่อง ซึ่งหมายความว่ามีกิจกรรมการซื้อขายมากมาย หรือกล่าวโดยง่ายคือ สามารถซื้อและขายได้อย่างคล่องแคล่ว นอกจากนี้การลงทุนกับฟิวเจอร์สนั้น มีข้อดีอื่นๆที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

Benefits – ข้อดีของฟิวเจอร์ส
  • นักลงทุนสามารถใช้ฟิวเจอร์สเพื่อเก็งกำไรทิศทางราคาของสินทรัพย์อ้างอิงได้
  • บริษัทต่างๆสามารถป้องกันความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบ หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ขายเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์
  • เป็นการลงทุนต่ำ หรืออาจมีค่ามัดจำที่ต้องวางไว้กับโบรเกอร์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
  • สามารถใช้เลเวอเรจเพื่อการเก็งกำไรที่สูงขึ้นได้ แต่ก็มาพร้อมความเสี่ยงด้วยเช่นกัน

5.ฟิวเจอร์สคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่

สัญญาฟิวเจอร์มีตัวเลือกการ Hedging ที่มีส่วนสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงหรือจัดการความเสี่ยงประเภทต่างๆ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับทำธุรกรรมกับต่างประเทศก็ใช้ฟิวเจอร์สเพื่อจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเช่นกัน 

นอกจากนี้ จากการที่มีการซื้อขายเป็นจำนวนมากทุกวัน จึงทำให้ฟิวเจอร์สจึงมีสภาพคล่องมาก ด้วยการมีผู้ซื้อและผู้ขายอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ ทำให้มั่นใจได้ว่าคำสั่งซื้อของตลาดสามารถวางได้อย่างรวดเร็ว  อีกทั้งสามารถมั่นใจได้ว่าตลาดไม่ผันผวนอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสัญญาที่ใกล้ครบกำหนด

ฟิวเจอร์ส จึงน่าลงทุนด้วยตัวเลือกสินทรัพย์ที่หลากหลาย มีการป้องกันความเสี่ยงและสภาพคล่องสูง

6.ต้นทุนในการลงทุนฟิวเจอร์ส

ต้นทุนในการลงทุนฟิวเจอร์ส

ต้นทุนหนึ่งสำหรับการเทรดฟิวเจอร์สได้แก่ ค่าธรรมเนียม อาทิ ค่าธรรมเนียมสำหรับการลงทุนฟิวเจอร์สได้แก่ ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์, ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์, ค่าธรรมเนียมแก่โบรกเกอร์ โดยแต่ละโบรกเกอร์มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งนักลงทุนสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมของโบรกเกอร์ต่างๆก่อนตัดสินใจการลงทุนได้

7.แพลตฟอร์มการลงทุนฟิวเจอร์ส

แพลตฟอร์มการลงทุนฟิวเจอร์ส

โดยทั่วไป นักลงทุนสามารถเลือกเทรดกับโบรกเกอร์ที่ให้บริการในท้องตลาดได้ โดยในประเทศไทยสามารถซื้อข่นผ่านบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ Thailand Futures Exchange(TFEX) ได้ ดิฉันขอแนะนำให้มือใหม่ใช้ mitrade เพื่อซื้อขายฟิวเจอร์สค่ะ

กล่าวโดยสรุป ฟิวเจอร์สเป็นเสมือนตัวแทนข้อตกลงไปยังผู้ซื้อหรือผู้ขายในปริมาณหุ้นที่กำหนด สินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงินและดัชนีต่าง ๆ มากมายก็ได้นำมาเทรดในฟิวเจอร์ส เมื่อสัญญาฟิวเจอร์สามารถนำมาขายใหม่เมื่อใดก็ได้ที่ตลาดเปิดจนถึงวันที่กำหนด จึงเป็นสัญญาที่ได้รับความนิยมสำหรับเทรดเดอร์นั่นเอง

**คำเตือน การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เนื้อหาในบทความเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนบทความ เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับประกอบการตัดสินใจก่อนการลงทุนเท่านั้น ผู้อ่านควรศึกษาปัจจัยประกอบจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งก่อนการตัดสินใจ และใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลในการพิจารณาเลือกโบรกเกอร์ลงทุนที่เหมาะสมแก่ท่าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

รับฟรีทันที! เงินเสมือนจริง $50,000 เพื่อฝึกฝนการเทรดกับ Mitrade!