นิเคอิ225 (Nikkei 225) คืออะไร?วิธีการลงทุนใน Nikkei 225 – 2022

หากนักลงทุนกำลังมองหาช่องทางการลงทุนหุ้นบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น โดยใช้เงินลงทุนเริ่มต้นไม่สูงและไม่ต้องติดตามข่าวสารตลอดเวลา การลงทุนใน Nikkei 225 Index ดูจะเป็นหนึ่งในทางเลือกดีที่ และน่าสนใจสำหรับนักลงทุน

นิเคอิ225(Nikkei 225) คืออะไร?

Nikkei 225 Index (Nikkei Stock Average) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า Nikkei เป็นดัชนีราคาหุ้นถ่วงน้ำหนัก ซึ่งประกอบด้วยหุ้น 225 ตัว ใน Prime Market ของตลาดหลักทรัพย์โตเกียว Nikkei 225 ถูกใช้ทั่วโลกเป็นดัชนีชั้นนำของหุ้นญี่ปุ่น กว่า 70 ปี ตั้งแต่เริ่มคำนวณ ซึ่งแสดงถึงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เนื่องจากลักษณะเด่นของดัชนี และผลิตภัณฑ์ทางการเงินจำนวนมากที่เชื่อมโยงกับ Nikkei 225 จึงถูกสร้างขึ้นและมีการซื้อขายทั่วโลก เป็นตัวบ่งชี้ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นญี่ปุ่นอย่างชัดเจน

Nikkei 225 เป็นดัชนีหุ้นแบบถ่วงน้ำหนักด้วยราคาตลาด (Price Weight) ที่วัดผลการดำเนินงานของ 225 บริษัทยักษ์ใหญ่ที่จดทะเบียนบนตลาดหุ้นโตเกียวแบบเรียลไทม์ (ทุก 5 วินาที) และเป็นตัวชี้วัดสำคัญของตลาดหุ้นญี่ปุ่น

วันที่เริ่มคำนวณคือวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2493 ซึ่งได้รับการคำนวณย้อนหลังในอดีตจนถึงวันที่    16 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 ปัจจุบัน Nikkei 225 คำนวณทุก ๆ 5 วินาทีในขณะที่ตลาดหลักทรัพย์โตเกียวเปิด

ในตอนแรก ตลาดหุ้นโตเกียวเป็นผู้จัดทำดัชนี ซึ่งอยู่ในชื่อ “TSE adjusted average price” แต่เมื่อตลาดหุ้นโตเกียวจัดทำดัชนีหุ้น TOPIX ในปี 2513 หนังสือพิมพ์ Nikkei รับช่วงคำนวณและเผยแพร่ดัชนีต่อจนถึงปัจจุบัน

 • Nikkei 225 Index คำนวณอย่างไร?

จะมีการกำหนดค่าด้วยระบบ Par Value System หรือ ราคาที่ตราไว้ในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น

Nikkei 225 คำนวณโดยการหารผลรวมของราคาที่ปรับแล้วด้วยตัวหาร วัตถุประสงค์ของตัวหารคือการรักษาความต่อเนื่องของดัชนีโดยการกำจัดผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับตลาด

วิธีคำนวณ Nikkei 225 Index

 Nikkei 225 Index = ผลรวมของราคาหุ้นที่ปรับแล้ว / ตัวหาร 

 ราคาหุ้นที่ปรับแล้ว = ราคาหุ้น x 50 (เยน) / มูลค่าพาร์ที่สันนิษฐานได้ 

Nikkei 225 Index บางประวัติ

ปีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจดัชนี Nikkei 225
1950ตลาดหลักทรัพย์โตเกียวเริ่มคำนวณและเผยแพร่ค่าเฉลี่ยราคาหุ้น TSE โดยใช้วิธีปรับแบบ         ex-right ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ Nikkei Stock Average (กันยายน)
1970เมื่อยุติการปรับราคาหุ้น TSE Nihon Keizai Shimbun Inc. (Nikkei Inc.) ประสบความสำเร็จในการประกาศโดยเริ่มการคำนวณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรกฎาคม)
1971Nihon Short-wave Broadcasting Co., Ltd ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Nikkei (ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ Nikkei Radio Broadcasting Corporation) เริ่มคำนวณและเผยแพร่ราคาหุ้นที่ปรับปรุงแล้วเป็น NSB 225 Adjusted Average (กรกฎาคม)
1975Nikkei ร่วมมือกับ US Dow-Jones & Company ได้รับสิทธิพิเศษในการตั้งชื่อและคำนวณวิธี Dow และเริ่มเผยแพร่ดัชนีเป็น ค่าเฉลี่ยราคาหุ้น Nikkei Dow-Jones (พฤษภาคม)
1982Nikkei เริ่มคำนวณและเผยแพร่ Nikkei Dow-Jones 500 Stock Average ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ Nikkei 500 Stock Average (มกราคม)
1985Nikkei เริ่มคำนวณและเผยแพร่ Nikkei Over-the-Counter Stock Average ซึ่งปัจจุบันคือ Nikkei JASDAQ Stock Average (เมษายน) Nikkei เปลี่ยนชื่อเป็นNikkei Stock Average จาก Nikkei Dow-Jones Stock Average หลังจากตกลงกับ US Dow-Jones & Company (พฤษภาคม) Nikkei เริ่มการคำนวณตามเวลาจริง (ทุก ๆ 1 นาที) ของ Nikkei Stock Average (ตุลาคม)
1986SIMEX, Singapore International Monetary Exchange (ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ SGX, Singapore Exchange) ได้เริ่มซื้อขายล่วงหน้า Nikkei Stock Average Futures (กันยายน)
1988ตลาดหลักทรัพย์โอซาก้า OSE เริ่มซื้อขายล่วงหน้า Nikkei Stock Average Futures (กันยายน)
1989OSE เริ่มต้นการซื้อขายตัวเลือกหุ้น Nikkei Stock Average (มิถุนายน)
1990CME, Chicago Mercantile Exchange เริ่มการซื้อขายตัวเลือก Nikkei Stock Average Futures (กันยายน)
1993นิกเคอิเริ่มคำนวณและเผยแพร่ดัชนีหุ้นนิกเคอิ 300 (ตุลาคม)
1994OSE เริ่มต้นการซื้อขาย Nikkei 300 Futures และ Option (กุมภาพันธ์) CBOE, Chicago Board Options Exchange เริ่มการซื้อขาย Nikkei 300 Option (กรกฎาคม)
1995SIMEX เริ่มต้นการซื้อขาย Nikkei 300 Futures และ Future options (กุมภาพันธ์)
2000นิกเคอิทำการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบเป็นครั้งแรกตามกฎการเลือกใหม่ (เมษายน)
2001TSE และ OSE เริ่มทำการซื้อขายกองทุน Exchange Trade Funds ใน Nikkei Stock Average (กรกฎาคม)
2002Nikkei เปลี่ยนชื่อเป็น Nikkei JASDAQ Stock Averageจาก Nikkei Over-the-Counter Stock Average เป็นหลังจากได้รับความยินยอมจาก Japan Security Dealers Association, JSDA และ Jasdaq Market Inc. (ตุลาคม)
2005Nikkei เริ่มคำนวณและเผยแพร่Nikkei JAPAN 1000 (มีนาคม)
2006OSE เริ่มต้นการซื้อขายขนาดเล็กของ Nikkei Stock Average Futures (กรกฎาคม)
2007นิกเคอิแยกสำนักสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดตั้งบริษัทนิกเคอิดิจิตอลมีเดียซึ่งประสบความสำเร็จในการดำเนินการดัชนีรวมถึงการคำนวณดัชนีนิกเคอิจากนิกเคอิ (มกราคม)
2009นิกเคอิ จับมือ TOCOM เริ่มบริหารจัดการ “ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ Nikkei-TOCOM” (เมษายน)
2010Nikkei ได้ก่อตั้งสำนักงานธุรกิจดัชนีแห่งใหม่และเริ่มดำเนินธุรกิจดัชนีแทนที่ Nikkei Digital Media Inc. (มกราคม) ช่วงการคำนวณของค่าเฉลี่ยหุ้นนิกเคอิกลายเป็นทุก ๆ 15 วินาทีจาก 1 นาที (มกราคม) นิกเคอิเริ่มคำนวณและเผยแพร่ดัชนีจุดจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยของหุ้นนิก เคอิ (เมษายน) SGX เริ่มซื้อขายล่วงหน้าดัชนีจุดจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยของหุ้นนิกเคอิ (มิถุนายน) TSE เริ่มต้นการซื้อขายดัชนีหุ้นล่วงหน้าของ Nikkei Stock Average (กรกฎาคม) นิกเคอิเริ่มคำนวณและเผยแพร่ดัชนีความผันผวนเฉลี่ยของหุ้นนิกเคอิ (พฤศจิกายน) TFX, Tokyo Financial Exchange Inc. เริ่มซื้อขายสัญญาซื้อขายส่วนต่างดัชนีตราสารทุน โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ Nikkei Stock Average (พฤศจิกายน) Nikkei เริ่มคำนวณและเผยแพร่Nikkei China Related Stock 50 (ธันวาคม)
2011Nikkei เริ่มคำนวณและเผยแพร่ดัชนีสี่ดัชนีเป็น ชุดดัชนีกลยุทธ์ค่าเฉลี่ยหุ้น Nikkei เช่นNikkei 225 Covered Call Index, Nikkei 225 Risk Control Index, Nikkei 225 Leveraged IndexและNikkei 225 Inverse Index (มิถุนายน)
2012Nikkei เริ่มการคำนวณตามเวลาจริง (ทุกๆ 15 วินาที) ของดัชนีความผันผวนเฉลี่ยของหุ้น Nikkei (มกราคม) OSE เริ่มต้นการซื้อขายดัชนีความผันผวนเฉลี่ยของหุ้น Nikkei 225 VI Futures (กุมภาพันธ์) Nikkei เริ่มคำนวณ และเผยแพร่ Nikkei 225 Total Return Index (ธันวาคม) Nikkei เริ่มคำนวณ และเผยแพร่ Nikkei 225 VI Futures Index (ธันวาคม) Nikkei และ TOCOM เริ่มคำนวณและเผยแพร่ ดัชนี Nikkei-TOCOM Leveraged และดัชนีผูกผัน Nikkei-TOCOM (ธันวาคม)
2014Nikkei, JPX Group และ Tokyo Stock Exchange เริ่มคำนวณและเผยแพร่ดัชนีที่พัฒนาร่วมกัน JPX-Nikkei Index 400 (มกราคม) Nikkei เริ่มคำนวณและเผยแพร่Nikkei 225 Double Inverse Index (มิถุนายน) OSE เริ่มต้นการซื้อขาย JPX-Nikkei Index 400 Futures (พฤศจิกายน) Nikkei เริ่มคำนวณและเผยแพร่ดัชนีป้องกันความเสี่ยงสกุลเงิน (ดอลลาร์สหรัฐยูโร) (ธันวาคม)
2015Nikkei, JPX Group และ Tokyo Stock Exchange เริ่มคำนวณและเผยแพร่ดัชนีที่พัฒนาร่วมกัน ดัชนีป้องกันความเสี่ยงของสกุลเงิน JPX-Nikkei 400 (ดอลลาร์สหรัฐยูโรปอนด์อังกฤษ) (มกราคม) Nikkei, JPX Group และ Tokyo Stock Exchange ได้เพิ่มดัชนีป้องกันความเสี่ยงฟรังก์สวิสให้กับดัชนีที่พัฒนาร่วมกัน JPX-Nikkei 400 Currency Hedged Index (พฤษภาคม) Nikkei, JPX Group และ Tokyo Stock Exchange เริ่มคำนวณและเผยแพร่ดัชนีที่พัฒนาร่วมกัน JPX-Nikkei 400 Leveraged and Inverse Index (Leveraged(2x), Inverse(-1x), Double Inverse(-2x) ) (สิงหาคม)
2016Nikkei เริ่มคำนวณและเผยแพร่ดัชนี Nikkei Asia300โดยอิงจากกลุ่มบริษัทที่น่าจับตามองประมาณ 300 แห่งซึ่ง Nikkei เลือกให้เป็น Asia300 จากประเทศจีน/ฮ่องกง เกาหลีใต้ ไต้หวัน อินเดีย และ 6 ประเทศจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ธันวาคม)
2017Nikkei เริ่มคำนวณและเผยแพร่ ดัชนี Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 (มกราคม) Nikkei และตลาดหลักทรัพย์โตเกียวเริ่มคำนวณและเผยแพร่ดัชนีที่พัฒนาร่วมกัน JPX-Nikkei Mid and Small Cap Index (มีนาคม) ช่วงการคำนวณของค่าเฉลี่ยหุ้นนิกเคอิ กลายเป็นทุก ๆ 5 วินาทีจาก 15 วินาที (กรกฎาคม) Nikkei เริ่มคำนวณและเผยแพร่ Nikkei Asia300 Investable Index (USD, JPY) ที่ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นดัชนีอ้างอิงสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น กองทุนรวมที่ลงทุน (ธันวาคม)
2019Nikkei เริ่มคำนวณ และเผยแพร่ดัชนี Nikkei 225 Estimated Dividend Point Index (มีนาคม) Nikkei เริ่มคำนวณ และเผยแพร่ดัชนี Nikkei 225 Domestic Exposure 50 และดัชนี Nikkei 225 Global Exposure 50 (เมษายน) SGX เริ่มการซื้อขาย Nikkei 225 Total Return Futures (พฤษภาคม) B3 เริ่มการซื้อขายล่วงหน้าของหุ้น Nikkei Stock Average (พฤศจิกายน)
2020Nikkei ได้รับการยอมรับในฐานะผู้ให้บริการดัชนีญี่ปุ่นรายแรกภายใต้ระเบียบเกณฑ์มาตรฐานของสหภาพยุโรป (พฤษภาคม) Nikkei แนะนำการให้คำปรึกษาสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในดัชนี (พฤษภาคม) Nikkei แก้ไขกฎการคัดเลือกองค์ประกอบของนิกเคอิ 225 บางส่วน (มิถุนายน) Nikkei เริ่มคำนวณและเผยแพร่ดัชนี Nikkei ESG-REITและNikkei High Yield REIT Index (กรกฎาคม) Nikkei และ JPX Group เปลี่ยนชื่อเป็น Nikkei-JPX Commodity Index จากดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ Nikkei-TOCOM ซึ่งสอดคล้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ฟิวเจอร์สบางรายการที่ได้รับการโอนจาก Tokyo Commodity Exchange ไปยัง Osaka Exchange (กรกฎาคม)
2021SGX เริ่มต้นการซื้อขายดัชนี Nikkei ESG-REIT Index Futures (มิถุนายน)
แหล่งที่มา: เว็บไซต์ทางการ Nikkei 225 https://indexes.nikkei.co.jp/en/nkave/archives/chronology

Nikkei 225 Index ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

องค์ประกอบของ Nikkei 225 รวมไปถึง 225 หุ้นสามัญของบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของญี่ปุ่น ดัชนีจะมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนรายชื่อบริษัทในดัชนีในวันทำการซื้อขายแรกของเดือนตุลาคมของทุกปี

Nikkei 225 Index ประกอบด้วยอะไรบ้าง

หมวดอุตสาหกรรมสัดส่วนถ่วงน้ำหนักจำนวนหลักทรัพย์
เทคโนโลยี49.92%58
การเงิน2.13%57
สินค้าอุปโภคบริโภค22.35%35
วัสดุ13.54%34
สินค้าทุน/อื่น ๆ9.92%21
การขนส่งและสาธารณูปโภค2.14%20 
รวม100225

ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

10 อันดับแรกของดัชนี

#ชื่อบริษัทCodeสัดส่วนถ่วงน้ำหนัก(%)หมวดอุตสาหกรรม
1TOKYO ELECTRON LTD.80358.01เทคโนโลยี
2FAST RETAILING CO., LTD.99837.98สินค้าอุปโภคบริโภค
3SOFTBANK GROUP CORP.99844.23เทคโนโลยี
4KDDI CORP.94333.04เทคโนโลยี
5DAIKIN INDUSTRIES, LTD.63672.84สินค้าทุน/อื่น ๆ
6FANUC CORP.69542.74เทคโนโลยี
7ADVANTEST CORP.68572.45เทคโนโลยี
8SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.40632.38วัสดุ
9RECRUIT HOLDINGS CO., LTD.60982.06สินค้าอุปโภคบริโภค
10TERUMO CORP.45431.89เทคโนโลยี
 10 บริษัทแรกคิดเป็น 37.62%ของดัชนี
ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

หลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์เข้าดัชนี

1. ประเมินสภาพคล่องของหุ้นโดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้

 • ปริมาณการเทรดของ 5 ปีที่ผ่านมา
 • ขนาดความผันผวนของราคาหุ้นโดยวัดจากปริมาณในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
 • ทำการคัดเลือกหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งหุ้น 450 อันดับแรก (สองเท่าของจำนวนหุ้นภายในดัชนี) จะอยู่ในกลุ่มหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง

2. ลบ/เพิ่มหุ้นจากดัชนีโดยใช้เกณฑ์สภาพคล่อง

 • หุ้นอันดับที่ 1 ถึง 75 ที่ยังไม่อยู่ในดัชนีจะถูกบรรจุเข้าดัชนี

3. ลบ/เพิ่มหุ้นจากดัชนีจากความสมดุลของหมวดอุตสาหกรรม

หลังจากทำการลด/เพิ่มหุ้นโดยใช้เกณฑ์สภาพคล่องเรียบร้อยแล้ว หุ้นจะถูกลบ/เพิ่มเข้าดัชนีเพิ่มเติมหากหมวดอุตสาหกรรมใดมีจำนวนมากหรือน้อยเกินไป ซึ่งจะประเมินจากตัวเลขที่เหมาะสมของหมวดอุตสาหกรรม

หมวดอุตสาหกรรมใดมากเกินไป หุ้นที่มีสภาพคล่องน้อยที่สุดจะถูกตัดออกก่อน

หมวดอุตสาหกรรมใดน้อยเกินไป หุ้นที่ไม่ได้อยู่ในดัชนีจะถูกเพิ่มจากกลุ่มหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดจะถูกเพิ่มลงไป

ความสำคัญและข้อดีในการลงทุนของ Nikkei 225

ญี่ปุ่นเป็นตลาดหุ้นที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก ดังนั้นกองทุนทั่วโลกจึงต้องการเครื่องมือวิเคราะห์ตลาดที่รวดเร็ว Nikkei 225 จึงถูกสร้างให้คำนวณดัชนีที่สามารถสะท้อนภาพรวมของตลาดหุ้นญี่ปุ่นได้สมบูรณ์แบบที่สุด และสาเหตุที่ Nikkei 225 ได้รับความนิยมมากที่สุด ก็เพราะว่า The Nikkei Company มีความเข้าใจกับอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างดี และดัชนี Nikkei 225 ก็มีการแบ่งสัดส่วนที่ละเอียดมาก โดยให้น้ำหนักกับทุกอุตสาหกรรมทั้งหมด 40 อุตสาหกรรม แยกตามความสำคัญจากมากไปน้อย

ข้อดี

 • มีความเรียบง่ายของการเป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักราคา
 • ง่ายต่อการติดตามสถานภาพโดยรวมของเศรษฐกิจ
 • Nikkei 225 เป็นแบบ liquid market ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงซึ่งหมายความว่าผู้ค้าส่วนใหญ่ควรจะสามารถเข้าและออกจากการซื้อขายโดยมีค่า Slippage ขั้นต่ำและได้รับประโยชน์จากสเปรดที่ต่ำ
 • ผู้ค้าสามารถเปิดสถานะระยะยาวและระยะสั้นเพื่อที่จะทำกำไรจากทั้งตลาดที่เติบโตและลดลง

ข้อเสีย

 • มีผลกระทบที่ต่อหุ้นบริษัทขนาดเล็ก
 • Nikkei 225 เป็นผู้นำในการกระจายความเสี่ยงช่วยลดความเสี่ยงด้านตลาด
 • Nikkei 225 เป็นหนึ่งในดัชนีหุ้นที่มีความผันผวนมากที่สุด

วิธีการลงทุนใน Nikkei 225 – 2022

เราไม่สามารถลงทุนใน Nikkei 225 Index โดยตรงได้เนื่องจากเป็นรายชื่อบริษัท นักลงทุนสามารถลงทุนใน กองทุนหรือตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ Nikkei 225 Index เป็นดัชนีอ้างอิง เช่น กองทุน SCBNK225,ตราสารอนุพันธ์ Nikkei 225 Index Future, Nikkei 225 Index Options หรือ Nikkei 225 CFD จะเหมาะกับนักลงทุนที่ชื่นชอบการลงทุนแบบยะระยาว

 • กองทุนรวม
กองทุนรวมมูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำมูลค่าขายคืนขั้นต่ำการจ่ายปันผลระดับความเสี่ยงข้อมูลกองทุน
KT-JPFUND-A1,000 บาทไม่มีกำหนดไม่มี6รายละเอียด
SCBNK2251 บาท1 บาทไม่มี6รายละเอียด
SCBNK225D1 บาท1 บาทมี6รายละเอียด
SCBRMJP1,000 บาท1,000 บาทไม่มี6รายละเอียด
TMPJE1 บาท1 บาทไม่มี6รายละเอียด
TMPJERMF1 บาท1 บาทไม่มี6รายละเอียด
KFJPINDX-A500 บาท500 บาทไม่มี6รายละเอียด

ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

นักลงทุนที่ต้องการวิธีการลงทุนที่ง่ายกว่า มีเงินทุนน้อยแต่ต้องการทำกำไรจากความเคลื่อนไหวจาก Nikkei 225 Index ในระยะสั้น เราขอแนะนำเทรด Nikkei 225 Index ผ่าน CFD

 • CFD

CFD หรือชื่อเต็มว่า (contract for difference) สัญญาซื้อขายส่วนต่าง เป็นเครื่องมือการซื้อขายประเภทหนึ่งและเป็นวิธีที่นักลงทุนนิยมสร้างโอกาสในการทำกำไรจากการขึ้นลงของราคาตลาดในการซื้อขายลงทุนในหลักทรัพย์ โดยไม่ต้องซื้อจริง การซื้อขาย CFD ทำให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง โดยไม่จำเป็นต้องซื้อสินทรัพย์นั้นจริง ๆ เนื่องจากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ไม่ได้เป็นเงื่อนไขของ CFD นักลงทุนจึงสามารถขายสินทรัพย์ และทำกำไรได้เมื่อราคาลดลง หรือขาดทุนเมื่อราคาสูงขึ้นนั่นเอง

หากนักลงทุนกำลังมองหาช่องทางการลงทุน ที่สามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นไม่สูงมากนัก สามารถเทรดได้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน และตลอด 5 วันทำการต่อสัปดาห์ และไม่มีวันหมดอายุ CFD คือคำตอบของการลงทุนที่เหมาะสม

นิ เค อิ 225 index วันนี้

หุ้นญี่ปุ่นร่วงลงหลังจากปิดตลาดในวันจันทร์ที่ผ่านมา เนื่องจากการขาดทุนในภาค ธุรกิจ พลังงานเหมืองแร่และอุปกรณ์การขนส่งทำให้หุ้นตกต่ำ เมื่อปิดในโตเกียว Nikkei 225 ขาดทุน 1.90%

เช้านี้ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวเปิดปรับตัวขึ้น เนื่องจากการร่วงลงของสัญญาน้ำมันดิบเมื่อคืนวานนี้ได้ช่วยคลายความวิตกเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ แต่ตลาดปรับตัวขึ้นไม่มาก เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกว่า การล็อกดาวน์เพื่อควบคุมโรคโควิด-19 ในจีน อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวเปิดที่ระดับ 26,743.21 จุด เพิ่มขึ้น 152.43 จุด หรือ +0.57%

หุ้นบวกนำตลาดเช้านี้ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่หุ้นลบนำโดยกลุ่มเหมืองแร่และกลุ่มโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก

how-to-invest-in-nikkei-225
ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2565

เปิดบัญชีเดี๋ยวนี้

『 ค่าธรรมเนียม 0 สเปรดต่ำ 』

『 ฟรีเครื่องมือการจัดการความเสี่ยง 』

『 ฟรีเงินเสมือนจริง 50, 000 USD 』

การลงทุนในอนาคต

ดัชนี Nikkei 225 ได้มีการเพิ่มหุ้น 3 บริษัท เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปในตลาดหุ้นญี่ปุ่นเลยทีเดียว ซึ่งถือเป็นบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ศักยภาพในการเติบโตสูง ได้แก่

 • Nintendo Co. ผู้ผลิตเกมส์ชื่อดัง
 • Keyence Corp. ผู้ผลิตระบบอัตโนมัติรายใหญ่ของญี่ปุ่น
 • Murata Manufacturing Co. ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่บริษัทผลิต Smartphone อย่างบริษัท Apple

ด้วยเหตุผลนี้ จึงทำให้ดัชนี Nikkei 225 บวกขึ้นมาเกือบ 10% โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือว่าเป็นปัจจัยบวกที่ดี หลายท่านอาจจะตั้งข้อสงสัยว่า กำไรที่เติบโตแบบนี้ น่าจะสิ้นสุดลงในอีกไม่ช้า ในทางกลับกัน หากไปดูขนาดเม็ดเงินของผลกำไรของบริษัทในตลาดหุ้นญี่ปุ่นในขณะนี้ จะพบว่ายังมีช่องว่างในการเติบโตอีกเยอะมาก สิ่งนี้เองจะเป็นการดึงดูดนักลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะกองทุนดัชนี (lndex Fund) ที่มีนโยบายลงทุนตามดัชนีต่าง ๆ ถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2565

ทำไมถึงต้องเทรด Nikkei ‏(JP225) กับ Mitrade?

Mitrade เป็นเว็บเทรดที่น่าเชื่อถือ จากประเทศออสเตรเลีย ก่อตั้งในปี 2011 และเริ่มให้บริการในไทยเมื่อปี 2019 Mitrade อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน ASIC, FSC และ CIMA อีกทั้งยังมีมาตรการแยกเงินทุนของลูกค้า ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนมากมาย กว่า 1,100,000+ ของผู้ใช้ทั่วโลก การันตีโดยรางวัลต่าง ๆ ทั่วโลก

how-to-invest-in-nikkei-225
 • เงื่อนไขการซื้อขายขั้นต่ำ
 • กำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
 • แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ใช้งานง่าย
 • การสนับสนุนออนไลน์ระดับสูง
 • ต้นทุนการทำธุรกรรมที่แข่งขันได้
 • การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ

การเปิดบัญชี CFD กับ Mitrade มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากมีเพียงแค่บัตรประชาชน บัตรธนาคารเค่นั้นเองก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือได้หมดเลย ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเอง

how-to-invest-in-nikkei-225

ขั้นตอนที่ 1 เพียงกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม หรือเชื่อมต่อล็อกอิน ผ่าน บัญชี Google, Facebook เพียงไม่กี่นาทีบัญชีจะได้รับการยืนยันและพร้อมสำหรับการเข้าใช้งานแล้ว

how-to-invest-in-nikkei-225

ขั้นตอนที่ 2 โอนเงินเข้าบัญชี หลังจากเปิดบัญชีได้เรียบร้อย ลูกค้าสามารถโอนเงินเข้าสู่บัญชีได้ทันทีผ่านช่องทางทั้งการโอนเงินผ่านธนาคารไทยออนไลน์และ QR Code หลังจากนั้นบัญชีก็พร้อมสำหรับการเทรดแล้ว

how-to-invest-in-nikkei-225

หากนักลงทุนต้องการเรียนรู้การเทรดแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร มีเงินทุนไม่เพียงพอหรือไม่คุ้นเคยกับระบบ ไม่ต้องเป็นกังวลเลย นักลงทุนสามารถลองใช้บัญชีทดลองของ Mitrade เพื่อฝึกฝนการเทรดเงินเสมือนจริงฟรี $50,000 สามารถสมัครใช้งานได้ง่าย ๆ ผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อทดลองเทรดและทำคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มของ Mitrade โดยที่ไม่มีความเสี่ยง

รับฟรีทันที! เงินเสมือนจริง $50,000

ข้อมูลเพิ่มเติม>>>

ดัชนีดาวโจนส์คืออะไร

ดัชนีฮั่งเส็งคืออะไร? ช่องทางการลงทุน ดัชนีหุ้นฮั่งเส็ง

FTSE 100 Index คืออะไร? วิธีการเทรด FTSE 100 Index?

ดัชนีหุ้น คืออะไร และทำไมดัชนีหุ้นถึงสำคัญ?

S&P 500 คืออะไร และมือใหม่ลงทุนยังไง?

Nasdaq 100 คืออะไรและลงทุน Nasdaq 100 ยังไง?

ดัชนี SET50 และ ดัชนี SET100 คืออะไร

**คำเตือน การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เนื้อหาในบทความเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนบทความ เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับประกอบการตัดสินใจก่อนการลงทุนเท่านั้น ผู้อ่านควรศึกษาปัจจัยประกอบจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งก่อนการตัดสินใจ และใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลในการพิจารณาเลือกโบรกเกอร์ลงทุนที่เหมาะสมแก่ท่าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

รับฟรีทันที! เงินเสมือนจริง $50,000 เพื่อฝึกฝนการเทรดกับ Mitrade!