ICO กับ IPO แตกต่างกันอย่างไร? ต้องรู้ก่อนการลงทุน

หลายคนอาจสับสนกับ IPO กับ ICO แตกต่างกันอย่างไร ในบทความนี้จะพามาไขข้อสงสัยกันว่า ICO ทำไมถึงเป็นกระแสการระดมทุนที่กำลังฮอตฮิต ในบทความนี้จะพานักลงทุนมาทำความคุ้นเคยกับ ICO (Initial Coin Offering) และ IPO (Initial Public Offering)ในการลงทุน เพราะทำได้ง่าย ไม่มีการควบคุม พร้อมกับสิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนการลงทุน

ICO คืออะไร?

ICO (Initial Coin Offering) เป็นการระดมทุนผ่านการขายสกุลเงินดิจิตอลของตัวเองโดยจะได้รับเป็น “Digital Token” ขั้นแรกโดยทีมที่เป็นเจ้าของโปรเจคโดยตรง ซึ่งจะมีความปลอดภัยน้อยที่สุด เพราะจะไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากทางกระดานเทรด Crypto ซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่จะเข้ามาช่วยทำการ KYC

ICO ทำงานอย่างไร?

1. Whitepaper 

เพื่อสร้างโปรเจกต์จากการระดมทุนผ่านเหรียญดิจิทัล ผู้ที่ทำ ICO หรือ Startup จำเป็นจะต้องสร้างแผนงานบน “Whitepaper” โดยใส่รายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ของโปรเจกต์รวมถึงรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าของโปรเจกต์ เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

2. ICO แคมเปญ 
การระดมทุนผ่านเหรียญดิจิทัลจะสร้าง “เหรียญของตัวเองขึ้นมา” และผู้สนับสนุนสามารถซื้อเหรียญนั้นโดยใช้เหรียญดิจิทัลที่มีอยู่แล้ว เหรียญเหล่านี้จะเปรียบเสมือนหุ้นของบริษัทที่ขายให้กับนักลงทุนในการ IPO (Initial Public Offering)

3. ข้อสรุป

ถ้าหากเงินที่ถูกระดมมาไม่ถึงจำนวนขั้นต่ำที่ถูกกำหนดไว้ เงินจะถูกคืนกลับไปยังผู้สนับสนุน หรือผู้ให้ทุนโดยอัตโนมัติ หรือถ้าการระดมทุนไม่สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ เงินเหล่านั้นจะถูกนำไปเริ่มต้นโครงการใหม่

– – ขั้นตอนการเสนอขาย ICO

การเสนอขาย ICO มี 4 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่ 

          1. ผู้ระดมทุนจัดทำ Whitepaper เพื่อให้ ICO Portal กลั่นกรองโทเคนที่จะเสนอขาย ทั้งในเรื่องของคุณสมบัติหรือโครงการของผู้ออก ลักษณะและประเภทของโทเคนที่จะเสนอขาย เพื่อให้สอดคล้องตรงกับสัญญาอัจฉริยะ 

          2. ผู้ระดมทุนยื่นขออนุญาตเสนอขายและเปิดเผยข้อมูลต่อ ก.ล.ต. โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ออกโทเคน รายละเอียดแผนธุรกิจ สิทธิในโทเคนเพื่อการลงทุน และข้อมูลการเสนอขาย 

          3. ก.ล.ต.พิจารณาคุณสมบัติ งบการเงิน ระบบงานในการดำเนินธุรกิจ และการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ 

          4. ผู้ลงทุนซื้อโทเคนผ่าน ICO Portal ได้เมื่อ ก.ล.ต. อนุญาตให้เสนอขาย 

– – คุณสมบัติของผู้ลงทุน ICO

1. บริษัทไทย มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท

2. มีโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน ตลอดจนบุคลากรที่เหมาะสมเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ

3. มีความพร้อมในการทำหน้าที่

 • คัดกรองผู้ระดมทุน
 • ประเมินแผนธุรกิจและโครงสร้างการกระจายโทเคนดิจิทัล
 • ตรวจสอบชุดรหัสทางคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในกระบวนการ ICO (Source Code) ให้ตรงกับข้อมูลที่เปิดเผย
 • ทำความรู้จักตัวตนและสถานะของผู้ลงทุน
 • ประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน

– – ข้อดีของ ICO

 • ระดมทุนได้รวดเร็ว
 • ลงทุนแล้วได้รับโทเคนทันที
 • Smart Contract ตรวจสอบได้ทันที มีความถูกต้องสูง
 • โทเคนที่ได้รับมามีมูลค่าทันที โดยแลกเปลี่ยนหรือแปลงเป็นเงินสดได้ทันที

– – ข้อกำหนดของ ICO

 • ผู้ลงทุนสถาบัน เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต กองทุนรวม 
 • ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ เช่น บุคคลธรรมดาที่มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 70 ล้านบาทขึ้นไป หรือมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้นไป 
 • นิติบุคคลร่วมลงทุนหรือกิจการเงินร่วมทุน ผู้ลงทุนอื่น ๆ เช่น ผู้ลงทุนรายย่อยซึ่งสามารถลงทุนได้รายละไม่เกิน 300,000 บาทต่อโครงการ

ICO Portal คือ?

ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (Digital Token) ซึ่งได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. มีหน้าที่กลั่นกรอง ICO ที่จะเสนอขายต่อผู้ลงทุนและเป็นช่องทางการเสนอขาย ICO

ICO Launchpad คือ?

คือแพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลระดมทุนโปรเจกต์ ICO ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ช่วยให้นักลงทุนมีโอกาสเลือกลงทุน เปรียบเหมือนตลาดกลางที่วางขายสินค้าให้ผู้สนใจได้ซื้อขาย  ทั้งนี้ ยังเอื้อให้ระดมทุนโปรเจกต์ได้ง่ายขึ้น ตลอดจนให้คำปรึกษา ทำการตลาด สนับสนุนช่วยเหลือทางเทคนิค และอื่น ๆ 

เหรียญ ICO คือ ? มีเหรียญอะไรบ้าง

เหรียญ ICO คือ ใบหุ้นของบริษัทนั้น ๆ ออกให้ผู้ลงทุน ซึ่งอาจมีสิทธิพิเศษ ได้รับผลตอบแทน หรือรับรายได้จากโครงการ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่ผู้ระดมทุนกำหนดมา ใน Whitepaper 

หากกล่าวถึงในไทย เหรียญ ICO ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันก็มีเหรียญ Destiny Token, เหรียญ Sirihub Token ก่อนหน้านี้ก็มี เหรียญ SDC รวมทั้งเหรียญ ICO อีก 19 เหรียญที่ ก.ล.ต. กำลังพิจารณาอนุมัติ

ตัวอย่างของ ICO

การซื้อ ICO ส่วนใหญ่จะทำผ่านเงิน Cryptocurrency อย่างเช่น BTC, ETH โดยผู้ซื้อจะต้องโอนเงินไปที่ Wallet ที่ผู้ขาย ICO กำหนดไว้ และส่วนใหญ่ก็จะเป็น Wallet ที่ผูก Smart Contract เช่น ถ้าเป็นการ ICO แบบกำหนดราคาต่อ Coin ไว้แน่นอน ก็จะโอน Coin ไปให้ผู้ซื้อทันที ซึ่งโมเดลในการระดมทุนและการส่งมอบ Coin ก็มีหลากหลายรูปแบบ ที่จะเจอได้บ่อย ๆ คือ

 • ขายแบบกำหนดราคาและจำนวนจำกัด ใครมาก่อนได้ก่อน (Capped First-Come First-Served)
 • ขายแบบกำหนดราคา แต่ไม่จำกัดจำนวน (Uncapped)
 • ประมูลแบบกำหนดยอดเงินระดมทุน (Capped Auction) 

*ข้อควรระวัง*

นอกจากนี้ ยังมีข้อควรระวังที่ผู้ลงทุนควรทราบก่อนการลงทุน

 • ระวังโดนโกงหรือหลอกให้ลงทุน โดยอ้าง ICO หรือ Cryptocurrency
 • ยังไม่มีกฎหมายรองรับหากระดมทุนข้ามประเทศ
 • หาก Digital token ที่ลงทุนไว้ไม่ได้รับความนิยม อาจซื้อขายเปลี่ยนมือได้ยาก
 • ธุรกิจ Start up มีโอกาสล้มเหลวสูง ใน ICO มักเป็นการลงทุนใน Project ที่ก่อตั้งใหม่ จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะล้มเหลว 
 • ไม่มีการรับประกันความสำเร็จหรือผลตอบแทน

IPO คืออะไร?

IPO หรือที่เรียกกันแบบเต็ม ๆ ว่า Initial Public Offering คือ การเสนอขายหุ้นครั้งแรกของบริษัทให้กับสาธารณะชนคนบ้าน ๆ อย่างเรา หรือ “นักลงทุน” ซึ่งจะทำให้บริษัท เปลี่ยนสถานะจากบริษัทเอกชน (Private Company) เป็นบริษัทมหาชน (Public Company) ให้เราทุกคนได้ลงทุน

ICO กับ IPO แตกต่างกันอย่างไร?

5 ความแตกต่างระดมทุนแบบ IPO กับ ICO

IPOVSICO
หุ้นรูปแบบสินทรัพย์ที่ได้รับหลังลงทุนDigital Token
ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter)ตัวกลางไม่มี
หนังสือชี้ชวนข้อมูลประกอบการตัดสินใจWhitepaper
มีสิทธิออกเสียงได้รับเงินปันผลสิทธิประโยชน์และผลตอบแทนสิทธิหลากหลาย เช่น สิทธิในส่วนแบ่งจากรายได้ หรือการใช้บริการ
งบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินการข้อมูลย้อนหลังแนวคิดหรือแผนธุรกิจ

สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนลงทุน​

 • เช็กคุณสมบัติของผู้ลงทุนก่อนว่าเราสามารถลงทุน ICO ได้หรือไม่ และลงทุนได้ไม่เกินเท่าไหร่ต่อโครงการ 
 • เช็กข้อมูล ICO และผู้ประกอบธุรกิจ ICO Portal ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจาก ก.ล.ต. ได้ที่เว็บไซต์ http://www.sec.or.th/digitalasset เพื่อเพิ่มความมั่นใจ
 • ทำความเข้าใจ Whitepaper ซึ่งเป็นเอกสารประกอบการเสนอขายให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน เพื่อให้เข้าใจรายละเอียดโครงการ และสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ลงทุนจะได้รับ 
 • ตรวจสอบว่ากระเป๋าเงินดิจิทัล (Digital Wallet) หรือแพล็ตฟอร์มที่ใช้ในการระดมทุนดูรัดกุม น่าเชื่อถือ ไม่มีข่าวว่าถูก Hacked เป็น Fraud หรือ Scam

ข้อมูลเพิ่มเดิม>>>

รู้จักกับเหรียญ IOST เข้าใจครบจบในที่เดียว!

เหรียญ BUSD คือ? แตกต่างจากเหรียญ

เหรียญ DOT (polkadot) คืออะไร? เหรียญใหม่มาแรง

เหรียญ NEAR คืออะไร? ดีไหม? จะล้ม Ethereum ได้หรือไม่?

เว็บเทรดคริปโตที่ไหนดี? 10 เว็บยอดนิยมในไทย – 2022

Bitcoin Cash คืออะไร? และ Hard fork ทำงานอย่างไร?

แนะนำ 10 เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนระยะยาว 2022

Polygon (MATIC Coin) คืออะไร? ทำงานร่วมกับ Ethereum ได้อย่างไร?

XLM coin คืออะไร? เหรียญ XLM ดีไหม? คู่แข่งสำคัญของ Ripple

Eos coin คืออะไรและแตกต่างจาก Ethereum ได้อย่างไร?

Litecoin คืออะไร? Litecoin กับ Bitcoin แตกต่างกันอย่างไร?

Cardano (ADA) คืออะไร? อนาคต เหรียญ ADA จะเป็นอย่างไร?

**คำเตือน การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เนื้อหาในบทความเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนบทความ เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับประกอบการตัดสินใจก่อนการลงทุนเท่านั้น ผู้อ่านควรศึกษาปัจจัยประกอบจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งก่อนการตัดสินใจ และใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลในการพิจารณาเลือกโบรกเกอร์ลงทุนที่เหมาะสมแก่ท่าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

รับฟรีทันที! เงินเสมือนจริง $50,000 เพื่อฝึกฝนการเทรดกับ Mitrade!