เปิดพอร์ตหุ้นที่ไหนดี และวิธีการเปิดพอร์ตหุ้น?

อันคำว่า “พอร์ต” นั้น ย่อมาจากคำว่า “Portfolio” หรืออ่านว่า “พอร์ทโฟลีโอ” ซึ่งทั่วไปแปลว่า “แฟ้มสะสมผลงาน” แต่ในภาษาหุ้นจะแปลได้ว่า บัญชีที่เราใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้าง Portfolio ของผู้ลงทุนก็เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุนด้วยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ของหลายกิจการหรือหลายประเภทได้ เปรียบเสมือนเราซื้อแฟ้มมาใส่กระดาษหลาย ๆ แผ่น แต่แฟ้มหุ้นของเราจะมีไว้ใส่หุ้นหลาย ๆ ตัวที่เราจะเล่นนั้นเอง

ข้อดีในการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ คือ

  1. เทรดเดอร์อาจได้รับเงินปันผลจากการลงทุนซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
  2. เทรดเดอร์มีฐานะเป็นเจ้าของบริษัทคนหนึ่ง มีสิทธิได้รับรายงานประจำปีสำหรับผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และลงคะแนนเสียงในการตัดสินใจบริหารบริษัท
  3. ไม่ต้องใช้เวลาในการเทรดมากนัก หากต้องการลงทุนในระยะยาว

ข้อเสียในการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ คือ

  1. มีขั้นตอนในการเปิดบัญชีที่ยุ่งยาก ต้องมีการยืนยันตัวตน กรอกเอกสารหลายขั้นตอนมากมาย
  2. ใช้เวลาในการถอนเงินนาน เพราะต้องถอนเงินด้วย T+2 วันทำการ หมายถึงหากเรากดคำสั่งถอนเงินออกจากบัญชีแล้วในวันที่ 1 หลังจากนั้น เราต้องรออีก 2 วัน คือวันที่ 3  เงินถึงจึงจะเข้าบัญชีธนาคารของเรา
  3. ต้องมีเงินสดลงทุนเป็นจำนวนมาก เพราะไม่สามารถใช้อัตราทดหรือ Leverage เหมือนการซื้อขายสัญญาส่วนต่าง หรือการเทรด CFD ได้ ส่วนการใช้บัญชีมาร์จิ้นเพื่อทำการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็ต้องมีเงินสดหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นจำนวนมาก และยังผ่านการอนุมัติได้ยากอีกด้วย
  4. ทำกำไรได้ขาเดียว คือการซื้อที่ราคาถูก และขายที่ราคาแพง ไม่สามารถทำกำไรได้สองขา ทั้งเมื่อราคาหุ้นถูกลงหรือแพงขึ้นเหมือนกับการเทรดแบบ CFD

วิธีการเปิดพอร์ตหุ้น

ในตอนนี้เรามีการเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด ไม่ต้องเดินไปที่สาขาแล้วยื่นเอกสารมากมายเหมือนแต่ก่อน ขั้นตอนการเปิดพอร์ตหุ้นออนไลน์มีดังนี้

1. เลือกโบรกเกอร์ที่เราต้องการขอเปิดพอร์ตหุ้นด้วย โดยพิจารณาจากความน่าเชื่อถือ อัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ การบริการลูกค้าและความเสถียรของระบบเป็นหลัก

2. ให้ข้อมูล กรอกแบบฟอร์มขอเปิดพอร์ต โดยลงทะเบียนบนหน้าเว็บไซด์หรือบนแอพพลิเคชั่นตามขั้นตอนที่กำหนดให้เรียบร้อย

3. จัดส่งหลักฐานประกอบการเปิดพอร์ตหุ้น เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนารายการเดินบัญชีหรือ Statement ของธนาคาร หลักฐานยืนยันที่อยู่ เป็นต้น

4. รอผลการพิจารณา 1-10 วัน ซึ่งบางโบรกเกอร์อาจจะใช้เวลาพิจารณาภายใน 2 ชั่วโมงเท่านั้น จากนั้นเราก็จะเริ่มต้นการเทรดหุ้นได้ทันที

วิธีการเลือกโบรกเกอร์ เปิดพอร์ตหุ้น

โบรกเกอร์คืออะไร? โบรกเกอร์คือบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เข้าสู่ระบบซื้อขายของตลาดได้โดยตรง โบรกเกอร์นั้นมีหน้าที่เป็นคนกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุน รับผิดชอบการให้ความรู้ในด้านการลงทุนอย่างตรงไปตรงมา ให้บริการต่าง ๆ เป็นอย่างดี จนทำให้เกิดความประทับใจต่อลูกค้า โดยมักจะดูแลตั้งแต่เริ่มเปิดพอร์ตหุ้นในการลงทุนให้กับลูกค้า ดูแลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการเทรดให้กับลูกค้าตลอดไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งลูกค้าปิดพอร์ตหุ้นลง

โดยการเลือกโบรกเกอร์ที่เราต้องการขอเปิดพอร์ตหุ้นด้วย โดยพิจารณาจากความน่าเชื่อถือ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการที่เหมาะสม มีการบริการลูกค้าที่ดี ใส่ใจ จริงใจ และมีระบบในการเทรดที่เสถียรเพียงพอ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยหลักที่เราควรพิจารณาในการเลือกโบรกเกอร์ที่ใช่ ให้ถูกต้องและถูกใจ เพื่อเป็นคู่ใจกับเราไปในการลงทุนให้ประสบความสำเร็จตลอดทางได้เป็นอย่างดี ดังนี้

1. โบรกเกอร์ที่ดีต้องจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีความน่าเชื่อถือได้ หากเราเปิดพอร์ตหุ้นกับโบรกเกอร์ที่ไม่น่าเชื่อถือเพียงพอ โบรกเกอร์นั้น ๆ อาจจะเป็นเพียงแค่ Scammer ที่มาหลอกให้เราเอาเงินไปฝากที่เขา ทำท่าทีว่าจะให้มาลงทุน หลังจากนั้นก็นำเงินของเราหายเงียบเข้ากลับเมฆ ติดตามไม่ได้อีกเลย ข้อนี้เป้นสิ่งสำคัญยิ่งที่เราต้องเลือกโบรกเกอร์รายใหญ่ เจ้าดังในตลาดที่ทำธุรกิจมายาวนานพอสมควร เราจะได้เห็นประวัติว่าเป็นโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือเพียงพอที่เราจะนำเงินโอนไปฝากเพื่อลงทุนที่เขาหรือไม่

2. โบรกเกอร์ที่ดีต้องมีฐานะการเงินที่มั่นคง โอนง่าย จ่ายไว ไม่ดองเงินสดของลูกค้า มีผลการดำเนินงานดี มีสินทรัพย์สภาพคล่องที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว และมีจำนวนเงินที่เพียงพอต่อการชำระคืนให้แก่ลูกค้าและเจ้าหนี้ของโบรกเกอร์ โดยอาจดูได้จากรายงานงบการเงินประจำปีของบริษัทโบรกเกอร์นั้น ๆ ประกอบการพิจารณาด้วย

3. โบรกเกอร์ที่ดีต้องมีอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการที่เหมาะสม ค่าธรรมเนียมหลักในการเล่นหุ้น คือ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์หรือที่เรียกกันว่าค่าคอมมิชชั่น ซึ่งส่วนใหญ่โบรกเกอร์ในตลาดหลักทรัพย์ไทยนั้นมักมีค่าคอมมิชชั่นที่ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (SET Trading Fee) 0.005% + ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (TSD Clearing Fee) 0.001%  + ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory Fee)  0.001% ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน + ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% ของค่าธรรมเนียมหุ้นหรือค่าคอมมิชชั่น

นอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อวัน เช่น หากมีค่าธรรมเนียมขั้นต่อยู่ที่ 50 บาทต่อวัน หากค่าธรรมเนียมตามจริงที่คำนวณออกมาได้ไม่ถึง 50 บาทในวันนั้น ระบบจะคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ 50  บาท + VAT 7% แต่ถ้าในวันที่ไม่มีการซื้อขายหรือส่งคำสั่งซื้อขายแล้วไม่เกิดการจับคู่ ก็จะไม่มีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นในวันนั้น  บางที่คิดขั้นต่ำ 50 บาท ไปจนถึง 200 บาท ขณะที่บางโบรกเกอร์อาจไม่มีเลย    นักลงทุนยังต้องพิจารณาค่าธรรมเนียมในการให้บริการให้ละเอียดรอบคอบ เพราะถือเป็นต้นทุนหลักในการเทรดหุ้นเลยทีเดียว

4.  โบรกเกอร์ที่ดีต้องมีการบริการลูกค้าที่ดี ใส่ใจ จริงใจ การบริการหลังการซื้อขายก็สำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการติดสินใจ ติดต่อไปสอบถามยังโบรกเกอร์โดยตรงดูว่าการถอนเงินที่ได้จากการซื้อขายเป็นอย่างไร มีพนักงานที่เต็มใจคอยช่วยเหลือเราในการลงทุนดูแลตลอดทุกวันหรือไม่ ฝ่ายบริการลูกค้าเปิดกี่โมง อย่างไรบ้าง

5. โบรกเกอร์ที่ดีต้องมีระบบในการเทรดที่เสถียรเพียงพอ ทั้งระบบการโอนหุ้น ระบบการติดตามและดูแลผลประโยชน์ที่เราฝากไว้กับโบรกเกอร์ และระบบการคลิกเทรดที่ไม่มีระยะเวลาหน่วง ซึ่งทำให้เราเสียโอกาสในการทำกำไรจากการซื้อและขายหุ้นในช่วงเสี้ยววินาทีไป ระบบที่ดีควรไม่ปิดปรับปรุงในช่วงเวลาที่ตลาดเปิดบ่อย และกดคำสั่งซื้อขายหุ้นได้อย่างรวดเร็ว

open stock portfolio-1

10 โบรกเกอร์ เปิดพอร์ตหุ้น ที่คนไทยนิยมที่สุด

สำหรับมือใหม่หัดเล่นหุ้น อาจจะกำลังงงวยว่าแล้วเราจะเลือกเปิดพอร์ตหุ้นจากที่ใดดี วันนี้เรามีรายชื่อ 10 โบรกเกอร์ที่ให้บริการเทรดหุ้นยอดนิยมสำหรับคนไทยมาแนะนำ ดังนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) Financial Syrus Securities Public Company Limited , FSS

บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (โบรกเกอร์หมายเลข 24) ให้บริการทั้งลูกค้ารายย่อย และลูกค้าสถาบัน โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของเจ้าหน้าที่การตลาด รวมถึงมีการกลั่นกรองบทวิเคราะห์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า ซึ่งลูกค้าของบริษัทสามารถเลือกอ่านหรือฟัง บทวิเคราะห์ได้ตามความต้องการ ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ทำให้ลูกค้าสามารถใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อย่อบริษัทหลักทรัพย์
FSS
เปิดพอร์ตหุ้นออนไลน์
ได้
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อวัน
ไม่มี ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

2. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) Kasikorn Securities Public Company Limited, KS

เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ให้บริการด้านการเงินชั้นนำของไทย มีผลงาน และความเชี่ยวชาญอันยาวนานในธุรกิจการเงินการธนาคาร เป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการลงทุนแบบครบวงจร จำหน่ายหลักทรัพย์ ตลอดจนการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัท ฯ เป็นสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจดทะเบียนเป็นโบรกเกอร์หมายเลข 11 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อบริษัทหลักทรัพย์
KS
เปิดพอร์ตหุ้นออนไลน์
ได้
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อวัน
50 บาท

3. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) Bualuang Securities Public Company Limited , BLS

“หลักทรัพย์บัวหลวง” ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544 เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 1 และเป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย หลักทรัพย์บัวหลวงเป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงเทพ โดยมี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อประกอบธุรกิจด้านตลาดทุนปัจจุบันบริษัทให้บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์ครบวงจร และบริษัทมีสำนักงานรวม 30 แห่ง โดยมีสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ และสาขาอีก 29 สาขา ประกอบด้วยสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 17 สาขา และสาขาในเขตต่างจังหวัด 13 สาขา ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการให้บริการ การจัดการกองทุนผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด ซึ่งหลักทรัพย์บัวหลวงถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99

ชื่อย่อบริษัทหลักทรัพย์
BLS
เปิดพอร์ตหุ้นออนไลน์
ได้
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อวัน
100 บาท

4. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด Siam Commercial Securities Company Limited, SCBS

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2538 SCBS ให้บริการลูกค้าด้วยมาตรฐานระดับสากล เพื่อก้าวสู่การเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ด้านการลงทุนที่น่าชื่นชมที่สุด” SCBS ได้รับความไว้วางใจจากทั้งลูกค้าสถาบันและลูกค้ารายย่อย ทั้งในฐานะช่องทางการลงทุนและการระดมทุน และตัวกลางในการเชื่อมโอกาสของนักลงทุนสู่ความสำเร็จ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของนักลงทุนในยุคดิจิทัล และทำให้เรื่องการเงินและการลงทุนเข้าถึงง่ายสำหรับทุกคน ด้วยการพัฒนาระบบซื้อขายหลักทรัพย์และการแนะนำการลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์ ให้ใช้งานได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว นำเสนอข้อมูลข่าวสารครบถ้วน ทันสมัย

ชื่อย่อบริษัทหลักทรัพย์
SCBS
เปิดพอร์ตหุ้นออนไลน์
ได้
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อวัน
50 บาท

5. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย), Securities company CGS-CIMB (Thailand), CGS-CIMB

เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำ ทางการเงินครบวงจรในเอเชีย โดยเป็นบริษัทร่วมทุนสัดส่วน 50-50 ระหว่าง บริษัท China Galaxy International Financial Holdings Limited ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของ China Galaxy Securities Co. Ltd., and CIMB Group Sdn Bhd. ด้วยเครือข่ายสาขาและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระดับโลก ใน มากกว่า 20 ประเทศ ทำให้ CGS-CIMB เป็นที่รู้จักในฐานะสถาบันด้านการเงินชั้นนำของเอเชีย

ซึ่งการได้รับรางวัลมากมายของทีมนักวิเคราะห์ ในบทวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากกว่า 800 บริษัทจดทะเบียนในภูมิภาค และความสามารถในการวิจัยที่แข็งแกร่งของเราเป็นรากฐานของผลิตภัณฑ์และบริการที่นำพาลูกค้าสู่โอกาสที่ดีในการลงทุน

ชื่อย่อบริษัทหลักทรัพย์
CGS-CIMB
เปิดพอร์ตหุ้นออนไลน์
ได้
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อวัน
ไม่มี
open stock portfolio-2

6. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด

หลักทรัพย์ธนชาตได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจให้บริการด้านหลักทรัพย์อย่างเต็มรูปแบบในประเทศไทย และเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นเวลานาน บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะหาโอกาสการลงทุน และคำแนะนำการลงทุนที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ด้วยทีมวิเคราะห์ และทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์และศักยภาพสูง ทั้งบทวิเคราะห์ด้านการลงทุนหลักทรัพย์ กองทุน และ Wealth Strategy รวมทั้งมีการพัฒนา Think+ Application ที่เป็น Digital Platform ที่ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลและบทวิเคราะห์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

นอกจากการซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตัวแทนจำหน่ายกองทุนแบบ open-architecture และ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หมายเลข 16 (DW16) บริษัทฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์ ZEAL หรือ ธุรกิจแผนการจัดสรรการลงทุน (Portfolio Advisory) ด้วยกลยุทธ์การจัดสรรการลงทุนแบบ Absolute Return Strategy ที่มุ่งลงทุนในการสร้างผลตอบแทนให้เป็นบวกในทุกสภาวะตลาด มีความยืดหยุ่นในการลงทุนสูง รวมทั้ง บริการด้านวาณิชธนกิจ


ทั้งนี้ภายหลังจากที่ธนาคารทหารไทย (ทีเอ็มบี) และธนาคารธนชาตประกาศควบรวมธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) ภายใต้ทั้ง 2 ธนาคารกำลังเข้าสู่กระบวนการควบรวมเช่นเดียวกัน โดยปรับแบรนด์ใหม่เป็น “อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์” หรือ Eastspring โดยนำบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (Thanachart Fund Eastspring) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) มารวมกัน ทั้งนี้คาดว่ากระบวนการควบรวมจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.64 ซึ่ง Eastspring อยู่ระหว่างขออนุญาตใบประกอบธุรกิจกองทุนรวมใหม่ จากกระทรวงการคลังในปัจจุบัน

ชื่อย่อบริษัทหลักทรัพย์
TNS
เปิดพอร์ตหุ้นออนไลน์
ได้
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อวัน
50 บาท

7. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด Krungsri Securities Company Limited, KSS

ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 ซึ่งเป็นปีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเริ่มเปิดดำเนินการ โดยขณะนั้น บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี ใช้ชื่อว่า “บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด” สมาชิกลำดับที่ 29 ซึ่งในปัจจุบัน คือ “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)”

ต่อมาปี พ.ศ.2556 – ธนาคารกรุงศรีฯ ได้เข้าเป็นบริษัทในเครือ ของ The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. : BTMU ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่มีผู้ถือหุ้น คือ Mitsubishi UFJ Financial Group: MUFG กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็น หนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดและมีความหลากหลาย ในผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่สุดในโลก เข้ามาร่วมลงทุน และบริหารงานในธนาคารกรุงศรีฯ อย่างเป็นทางการ ส่งผลให้ บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรีได้เข้าร่วมเป็นธุรกิจหนึ่งภายใต้ MUFG ส่งผลดีต่อการพัฒนาระบบปฏิบัติงานรูปแบบการดำเนิน พิสูจน์ได้ด้วยบริษัทสาขาที่มีทั่วโลกในปัจจุบัน

ชื่อย่อบริษัทหลักทรัพย์
KSS
เปิดพอร์ตหุ้นออนไลน์
ได้
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อวัน
50 บาท

8. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด Asia Plus Securities Company Limited, ASIA PLUS

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก จากกระทรวงการคลัง และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ ส-1 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลังจากได้รับใบอนุญาตทั้ง 2 ประเภทนี้แล้ว บริษัทได้เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยได้รับโอนธุรกิจทุกประเภท ยกเว้น ธุรกิจลงทุนเพื่อบริษัท และธุรกิจร่วมลงทุน โดยใช้หมายเลขสมาชิกตลาดหลักทรัพย์เดิม คือ หมายเลข 8 และใช้ชื่อย่อว่า “ASPS” นอกจากนี้บริษัทได้รับความเห็นชอบในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทำให้บริษัทสามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร และต่อเนื่อง

ชื่อย่อบริษัทหลักทรัพย์
ASP
เปิดพอร์ตหุ้นออนไลน์
ได้
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อวัน
ไม่มี

ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด มีสำนักงานสาขาทั้งหมด 16 สาขา แยกเป็นสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร 4 สาขา และในเขตภูมิภาค 12 สาขา โดยมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 175 ชั้น 3/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

9. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd., YUNTA

ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 โดยขณะนั้นเป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด และได้รับในอนุญาตประกอบกิจการซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่ก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2518 โดยเป็น โบรกเกอร์ หมายเลข 19 กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ อันดับ 1 ของประเทศไต้หวันได้เข้าทำการซื้อกิจการ ของบริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด และดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์เต็มรูปแบบ  ซึ่งมีความเพรียบร้อมทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินและเครือข่ายที่ครอบคลุมในเอเชียแปซิฟิก บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จะเป็นตัวเชื่อมโยงเพื่อสร้างโอกาสการลงทุนที่ดีขึ้นไปอีกสำหรับนักลงทุนไทย

ชื่อย่อบริษัทหลักทรัพย์
YUANTA
เปิดพอร์ตหุ้นออนไลน์
ได้
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อวัน
ไม่มี

10.Mitrade

Mitrade เป็นบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินที่ยึดมั่นในมาตรฐานการกำกับดูแลที่เข้มงวด มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การซื้อขายที่ง่ายและสะดวกแก่นักลงทุนในสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) แพลตฟอร์มการซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Mitrade ได้รับการยกย่องอย่างสูงและได้รับรางวัลมากมาย เช่น Best Mobile Trading Platform และ Most Innovative Brokerage Firm

การเทรดผ่านแพลตฟอร์มของ Mitrade สามารถเข้าถึงตลาดการเงินระหว่างประเทศ และซื้อขายหลักทรัพย์ยอดนิยมได้หลายร้อยรายการ เช่น หุ้น ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงิน และนอกเหนือจากแพลตฟอร์มการซื้อขายบนมือถือและเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายแล้ว Mitrade ยังเสนอต้นทุนการทำธุรกรรมที่ต่ำกว่าโบรกเกอร์เจ้าอื่น ๆ มีระบบการทำธุรกรรมที่รวดเร็ว มีการบริการลูกค้าที่โดดเด่นและบริการด้วยใจ และเครื่องมือระดับโลก ช่วยให้ประสบความสำเร็จในการเทรดอย่างเหนือกว่า

ชื่อย่อ
MITRADE
เปิดพอร์ตหุ้นออนไลน์
ได้
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อวัน
ไม่มี

ค่าสเปรดMitrade ใช้ค่าสเปรดในการเทรดเป็นค่าธรรมการให้บริการ โดยค่าบริการส่วนนี้ได้รับบุไว้อย่างชัดเจนภายใต้ตราสารนั้น ๆ และจะถูกเรียกเก็บเมื่อมีการส่งคำสั่งซื้อขายเรียบร้อยแล้ว ค่าสเปรดนี้ไม่ได้ถูกกำหนดไว้อย่างตายตัว เพราะฉะนั้นทางเราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบค่าสเปรดบน แพลตฟอร์มของเราก่อนตัดสินใจทำการซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมการถือคำสั่งซื้อขายข้ามคืน (Overnight Funding Cost)ค่าธรรมเนียมการถือคำสั่งซื้อขายข้ามคืนจะถูกเรียกเก็บเมื่อมีการถือออเดอร์หลังจากเวลา 10PM (GMT 22:00). ท่านสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมการถือคำสั่งซื้อขายข้ามคืนได้บนแพลตฟอร์มของเรา
มาจาก Mitrade

ค่าธรรมเนียมการถือคำสั่งซื้อขายข้ามคืนจะถูกเรียกเก็บเมื่อมีการถือออเดอร์หลังจากเวลา 10PM (GMT 22:00). ท่านสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมการถือคำสั่งซื้อขายข้ามคืนได้บนแพลตฟอร์มของเรา

ทำไมขอแนะนำโบรกเกอร์ Mitrade

หากเทรดหุ้น CFD กับ Mitrade จะได้เปรียบมากกว่าโบรกเกอร์อื่น ๆ ดังนี้

1. Mitrade มีการดำเนินการซื้อขายที่ง่าย รวดเร็ว และมีเงื่อนไขการเทรดที่เหนือกว่า

2. Mitrade มีการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายทั่วโลก

3. Mitrade รองรับการกำหนดค่าเลเวอเรจที่ยืดหยุ่น

4. Mitrade มีระบบป้องกันเงินทุนติดลบ (Cut-loss)

5. Mitrade มีฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์ภาษาไทยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงใน 5 วันทำการ

6. Mitrade ฝาก-ถอนเงินอย่างรวดเร็ว รองรับทุกช่องทางหลักผ่านธนาคารไทย

open stock portfolio-2

**คำเตือน การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เนื้อหาในบทความเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนบทความ เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับประกอบการตัดสินใจก่อนการลงทุนเท่านั้น ผู้อ่านควรศึกษาปัจจัยประกอบจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งก่อนการตัดสินใจ และใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลในการพิจารณาเลือกโบรกเกอร์ลงทุนที่เหมาะสมแก่ท่าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

รับฟรีทันที! เงินเสมือนจริง $50,000 เพื่อฝึกฝนการเทรดกับ Mitrade!