เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมซื้อขายหุ้น โบรกไหนค่าคอมถูกสุด

โบรกเกอร์ไหนค่าธรรมเนียมถูก ค่าธรรมเนียมแพง มีขั้นต่ำ ไม่มีขั้นต่ำ ที่ไหนค่าคอมมิชชั่นคุ้มค่าบ้าง เรามาลองดูไปพร้อม ๆ กันเลยที่นี่

Table of Contents

มาทำความรู้จักค่าธรรมเนียมซื้อขายหุ้น  

ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุ้น คือ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราทำการซื้อหรือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมักจะแตกต่างกันตามประเภทบัญชีในการซื้อขายหุ้น เช่น บัญชีเงินสดจะสูงกว่าบัญชีเครดิต

นอกจากค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุ้นที่เราต้องจ่ายให้กับโบรกเกอร์นั้น จะยังมีส่วนโบรกเกอร์จะต้องเก็บจากเราเพื่อจ่ายให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย รวมกันเป็น 0.007% ดังนี้

 1. ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Trading Fee) ในอัตราร้อยละ 0.005 ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน
 2. ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (TSD Clearing Fee) ในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน
 3. ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล ในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน

หลังจากนั้นจะมีการคิด VAT อีก 7% จากค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุ้นที่เราจ่ายให้กับโบรกเกอร์บวกกับค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับตลาดหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมมักมีอัตราเป็นขั้นบันได คือยิ่งซื้อเยอะ ซึ่งหากเราเทรดหุ้นเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ค่าธรรมเนียมก็จะยิ่งถูกลง แต่ก็ยังมีบางโบรกเกอร์ที่เก็บอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำเป็นรายวัน เช่น ขั้นต่ำ 50 บาท ถึงแม้เราเทรดรายการเดียว ค่าธรรมเนียมอาจจะมีแค่ 15 บาท แต่เราจะโดนบังคับจ่ายที่ 50 บาทเป็นขั้นต่ำ เราจึงต้องศึกษาเงื่อนไขค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุ้นให้ดี

เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมซื้อขายหุ้น โบรกไหนให้ค่าคอมเรทดีบ้าง

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) Kasikorn Securities Public Company Limited, KS

เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ให้บริการด้านการเงินชั้นนำของไทย มีผลงาน และความเชี่ยวชาญอันยาวนานในธุรกิจการเงินการธนาคาร เป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการลงทุนแบบครบวงจร จำหน่ายหลักทรัพย์ ตลอดจนการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัท ฯ เป็นสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจดทะเบียนเป็นโบรกเกอร์หมายเลข 11 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อบริษัทหลักทรัพย์
KS
เปิดพอร์ตหุ้นออนไลน์
ได้
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อวัน
50 บาท

การซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต
การซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต
การซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต
มูลค่าการซื้อขายต่อวัน (X) (บาท)
กรณีซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่เงินทุนบุคคล (EWM)
บัญชีแคชบาลานซ์

บัญชีแคช

บัญชีเครดิตบาลานซ์

ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อวัน*
50 บาท + Fee
0.007% + VAT 7%
50 บาท + Fee
0.007% + VAT 7%
50 บาท + Fee
0.007% + VAT 7%
50 บาท + Fee
0.007% + VAT 7%
X <= 5 ล้าน
0.257% + VAT 7%
0.157% + VAT 7%
0.207% + VAT 7%
0.157% + VAT 7%
5 ล้าน < X <= 10 ล้าน
0.227% + VAT 7%
0.137% + VAT 7%
0.187% + VAT 7%
0.137% + VAT 7%
10 ล้าน < X <= 20 ล้าน
0.187% + VAT 7%
0.117% + VAT 7%
0.157% + VAT 7%
0.117% + VAT 7%
X > 20 ล้าน
0.157% + VAT 7%
0.107% + VAT 7%
0.127% + VAT 7%
0.107% + VAT 7%
ตารางอัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จาก https://www.kasikornsecurities.com/th/startinvesting/fee

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) Bualuang Securities Public Company Limited , BLS

หลักทรัพย์บัวหลวง” ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544 เป็นบริษัทหลักทรัพย์เก่าแก่แห่งหนึ่งของไทยและเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 1  และเป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย หลักทรัพย์บัวหลวงเป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงเทพ โดยมี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อประกอบธุรกิจด้านตลาดทุนปัจจุบันบริษัทให้บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์ครบวงจร และบริษัทมีสำนักงานรวม 30 แห่ง โดยมีสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ และสาขาอีก 29 สาขา ประกอบด้วยสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 17 สาขา และสาขาในเขตต่างจังหวัด 13 สาขา ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ

นอกจากนี้บริษัทยังมีการให้บริการ การจัดการกองทุนผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด ซึ่งหลักทรัพย์บัวหลวงถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99

ค่าธรรมเนียมปกติของทาง บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง (BLS) อยู่ที่ อัตราค่าธรรมเนียม 0.15% (ไม่รวม VAT) และไม่มีค่าธรรมเนียมซื้อขายหุ้นขั้นต่ำสำหรับการซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตในทุกประเภทบัญชี แต่ยังคงค่าธรรมเนียมซื้อขายขั้นต่ำสำหรับการส่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing) และบัญชีประเภท Cash Collateral ซึ่งมีการคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำมากกว่ามาตรฐานคือ 100 บาทต่อวัน

ชื่อย่อบริษัทหลักทรัพย์
BLS
เปิดพอร์ตหุ้นออนไลน์
ได้
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อวัน
100 บาท
กรณีส่งคำสั่งผ่านทาง Internet
1) บัญชีประเภท Cash Balance (ไม่กำหนดขั้นต่ำในการลงทุน)

อัตราค่าธรรมเนียม 0.15% (ไม่รวม VAT ) และไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำจำนวน 100 บาท หากเข้าเงื่อนไขทั้ง 2 ข้อดังนี้
1.1 ส่งคำสั่งเองทาง internet
1.2 ใช้บริการ E-Services (รับใบยืนยันการซ้อขายผ่านทาง Email)

* ทั้งนี้ หากไม่เข้าเงื่อนไข 2 ข้อดังกล่าว จะคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 100 บาท/วัน
2)บัญชีประเภท Cash Collateral

อัตราค่าธรรมเนียม 0.20% (ไม่รวม VAT ) และมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำจำนวน 100 บาท/วัน
กรณีส่งคำสั่งผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาด
ทั้งบัญชีประเภท Cash Balance และ Cash Collateral อัตราค่าธรรมเนียม 0.25% (ไม่รวม VAT)และมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำจำนวน 100 บาท/วัน
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จาก https://knowledge.bualuang.co.th/knowledge-base/อัตราค่าธรรมเนียมการซื/


บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป จำกัด (มหาชน) Phillip Securities Thailand Public Company Limited, PST

บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิปเริ่มก่อตั้งที่ประเทศสิงค์โปร์เมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยแรกเริ่มเป็นเพียง บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ขนาดเล็กภายในประเทศสิงคโปร์ ต่อมากลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป ขยายขนาดของกิจการ และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลประกอบการที่มีกำไรสุทธิทุกปีไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจของประเทศจะเป็นอย่างไร จนกระทั่งถึงวันนี้ กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป ขยายเครือข่ายธุรกิจหลักทรัพย์โดยมีสำนักงาน 30 แห่ง ใน 15 ประเทศทั่วโลก ซึ่งมีการคิดค่าธรรมเนียมซื้อขายหุ้นแบบมาตรฐาน คือ  มีอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 50 บาทและค่าธรรมเนียมการซื้อขายในอัตราเดียวที่ 0.20 % ของมูลค่าการซื้อขายหุ้น หลักทรัพย์ฟิลลิป ถือเป็นอีกหนึ่งบริษัทโบรกเกอร์ที่น่าสนใจอีกเจ้า เปิดบัญชีได้เร็ว และมีระบบการวิเคราะห์ที่ดี

ชื่อย่อบริษัทหลักทรัพย์
PST
เปิดพอร์ตหุ้นออนไลน์
ได้
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อวัน
ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการซี้อขายหลักทรัพย์

บมจ. หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) ยกเลิกค่านายหน้าขั้นต่ำ

สำหรับบัญชี Cash / Prepaid และ Credit Balance

มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

อัตราค่าคอมมิชชั่นใหม่
อัตราค่าคอมมิชชั่นใหม่
ประเภทบัญชี / ช่องทางการส่งคำสั่ง
เจ้าหน้าที่
อินเตอร์เน็ต
Cash
0.25%
0.20%
Prepaid
0.25%
0.15%
Credit Balance
0.25%
0.15%
ออมหุ้น
0.25%
(ขั้นต่ำ 30 บาทต่อวัน)
EJIP ( บัญชี Cash )
0.25%
(ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน)
0.20%
(ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน)
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จาก https://www.poems.in.th/open-account_detail.aspx?id=5&ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์

หมายเหตุ

 • ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 30 บาท สำหรับบัญชีออมหุ้น และ 50 บาท สำหรับบัญชี EJIP โดยคิดจากยอดรวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายภายในวันเดียวกัน หากมียอดเกินกว่าจำนวนขั้นต่ำ บริษัทฯ จะคิดค่าธรรมเนียมตามจริง
 • อัตราดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ฯ (Trading Fee) 0.005% , ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fee) 0.001% และค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล ( Regulatory Fee) 0.001% รวม 0.007% ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อวัน

บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด, SBI Thai Online SecuritiesCompany Limited, SBITO

บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด (SBITO) เป็นโบรกเกอร์จากประเทศญี่ปุ่นที่เป็นผู้นำในการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต มีความน่าเชื่อถือ ค่าธรรมเนียมถูก ยิ่งซื้อหุ้นมาก ค่าธรรมเนียมยิ่งลดลง อัตราการจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นแบบขั้นบันได โบรกเกอร์นี้มีจุดเด่นตรงที่มีค่าคอมมิชชั่นค่อนข้างถูกมากสำหรับการเทรดผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยเรทขั้นต้น 0.1% มีขั้นต่ำต่อวันที่ 50 บาทสำหรับบัญชี Cash Account และ 0.075% สำหรับบัญชี Cash Balance และบัญชี Credit Balance โดยที่ไม่มีขั้นต่ำต่อวัน 

ชื่อย่อบริษัทหลักทรัพย์
SBITO
เปิดพอร์ตหุ้นออนไลน์
ได้
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อวัน
50 บาท

ผ่านอินเตอร์เน็ต

มูลค่าซื้อขายต่อวันCASH ACCOUNTCASH BALANCECREDIT BALANCEผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
เริ่มต้น 0 ≤ 5 ลน.0.100%0.075%0.075%0.25%
มากกว่า 5 ≤ 10 ลน. 0.090%0.065%0.065%0.22%
มากกว่า 10 ≤ 20 ลน. 0.075%0.055%0.055%0.18%
มากกว่า > 20 ลน. 0.020%0.020%0.020%0.15%
ค่าธรมมเนียมขั้นต่ำต่อวัน50 บาทไม่มีไม่มี50 บาท
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จาก https://www.sbito.co.th/Online_Trading.aspx

** หมายเหตุ

 • ค่าธรรมเนียมนี้ยังไม่รวม *ค่าธรรมเนียมตลาด 0.005%,ค่าชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 0.001%,ค่าธรรมเนียมกำกับดูแล 0.001% และ VAT 7%
 • บัญชี Cash Account ลูกค้าต้องเทรดประมาณ 50,000 บาท ขึ้นไปค่าธรรมเนียมจะเท่ากับค่าธรรมเนียมขึ้นต่ำต่อวัน
 • การคิดคำนวณค่าธรรมเนียมในแต่ละมูลค่าการเทรด ตัวอย่างเช่น ถ้ามูลค่าการเทรดของลูกค้าต่อวันคือ 8 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมของ 5 ล้านมากแรก ถูกคิดในอัตรา 0.075% ส่วนที่เหลือ 3 ล้านบาท จะถูกคิดในอัตรา 0.065%

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด, GMO-Z com Securities (Thailand) Limited, Z

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด โบรกเกอร์นี้นักลงทุนหลายท่านอาจไม่รู้จักเนื่องจากเป็นโบรกเกอร์น้องใหม่จากประเทศญี่ปุ่นที่เป็นหนึ่งใน กลุ่มบริษัท จีเอ็มโอ อินเตอร์เนท กรุ๊ป ซึ่งมีพนักงานกว่า 5,000 คน และมี 9 บริษัทในเครือเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเน้นการคิดค่าธรรมเนียมการซื้อขายต่ำสำหรับนักเทรดออนไลน์ แต่คิดค่าธรรมเนียมการซื้อขายสูงกว่ามาตรฐานสำหรับการซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด และ Force Sell

โดยการให้บริการด้วยเรทขั้นต้น 0.065% สำหรับบัญชี Cash Balance และบัญชีเงินกู้ (Margin Credit Balance) สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตัวเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และเรท 0.3% สำหรับการซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่โดยไม่มีขั้นต่ำในการซื้อขายต่อวัน

ชื่อย่อบริษัทหลักทรัพย์
Z
เปิดพอร์ตหุ้นออนไลน์
ได้
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อวัน
ไม่มี
stock-commission

อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จาก https://th.trade.z.com/content-detail?id=commissio

สรุปเรทค่าธรรมเนียมการซื้อขายหุ้นของโบรกเกอร์ต่าง ๆ สำหรับมูลค่าการซื้อขายหุ้นต่ำกว่า 5 ล้านบาทต่อวันได้ตามตาราง


Online Trading
Online Trading
Online Trading
Online Trading
Online Trading
โบรกเกอร์

Cash Balance
Cash Account
Credit Balance
ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
Kasikorn Securities
ค่าธรรมเนียม
50 บาท + Fee
0.007% + VAT 7%
50 บาท + Fee
0.007% + VAT 7%
50 บาท + Fee
0.007% + VAT 7%
50 บาท + Fee
0.007% + VAT 7%
ขั้นต่ำต่อวัน
฿50
฿50
฿50
฿50
Bualuang Securities
ค่าธรรมเนียม
0.15% (ไม่รวม VAT)
0.20% (ไม่รวม VAT)
ไม่ระบุ

0.25% (ไม่รวม VAT)
ขั้นต่ำต่อวัน
ขั้นต่ำต่อวัน 0 หากตรงเงื่อนไข
(ถ้าไม่ตรงเงื่อนไข จะคิดค่าธรรมเนียม 100 บาท/วัน)
฿100
ไม่ระบุ
฿100
Phillip Securities
ค่าธรรมเนียม
0.20% (ไม่รวม VAT)
0.15% (ไม่รวม VAT)
0.15% (ไม่รวม VAT)
0.25% (ไม่รวม VAT)
ขั้นต่ำต่อวัน
0
0
0
0
SBITO Securities
ค่าธรรมเนียม
0.075% (ไม่รวม VAT)
0.100% (ไม่รวม VAT)
0.075% (ไม่รวม VAT)
0.25% (ไม่รวม VAT)
ขั้นต่ำต่อวัน
0
฿50
0
฿50
Zcom Securites
ค่าธรรมเนียม
0.065% (ไม่รวม VAT)
ไม่ระบุ
0.065% (ไม่รวม VAT)
0.300% (ไม่รวม VAT)
ขั้นต่ำต่อวัน
0
0
0
0

การทำกำไรจากการซื้อขายหุ้น CFD ที่มีค่าคอมมิชชั่น 0 สเปรดต่ำ

CFD ย่อมาจาก Contract for Difference (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) เป็นสัญญาที่ระบุว่าจะทำการซื้อขายส่วนต่างในราคาสินทรัพย์ CFD เป็นเพียงเครื่องมือตราสารอนุพันธ์ที่สะท้อนราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ทำให้สามารถเก็งกำไรได้ทั้งขาขึ้นขาลง โดยไม่จำเป็นต้องซื้อสินทรัพย์นั้นจริง ๆ CFD เป็นตัวเลือกที่นิยมในการเทรดระยะสั้น เพราะใช้ต้นทุนต่ำและสามารถคาดหวังผลกำไรราคาสูงได้ในตลาดต่าง ๆ ทั่วโลก

การซื้อขาย CFD ทำได้ง่าย ๆ เพียงเข้าไปเปิดออเดอร์เทรดทรัพย์สิน จากนั้นรอราคาปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพื่อทำกำไรจากส่วนต่างจากราคาซื้อและขาย

การเล่นตราสารอนุพันธ์หุ้น CFD เริ่มต้นเล่นได้ง่ายแม้ว่าจะมีเงินทุนน้อย สามารถสมัครผ่านโบรกเกอร์ได้ง่ายกว่า และเพื่อเป็นการซื้อขายแบบจบภายในวันเดียว ทั้งนี้ยังทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นขาลง มีเลเวอเรจเป็นตัวช่วย และเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญเสียเงินทุนจากความไม่แน่นอนได้ CFD จึงเหมาะสำหรับการเล่นหุ้นระยะสั้น

เราควรใช้ประโยชน์จากอัตราทด (Leverage) ของตราสาร หากโบรกเกอร์ CFD ให้อัตราทดที่ 1:20 หมายความว่าเราสามารถวางเงินวางประกัน (Margin) เพียงแค่ 5% ของมูลค่าสัญญาทั้งหมด ยิ่งตัวเลขอัตราทดสูงขึ้นเท่าไหร่ จำนวนเงินวางประกันที่เรียกก็จะยิ่งน้อยลงไปเท่านั้น อัตราทดในตราสาร CFD นั้น เป็นเหมือนการหยิบยืมเงินมาเพื่อการลงทุน ดังนั้นเราควรเลือกลงทุนในระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้เท่านั้นและใช้ประโยชน์จากอัตราทด (Leverage) อย่างมีสติเพื่อให้ทำกำไรได้ทั้งราคาตลาดขาขึ้นและขาลงโดยเหมาะสม

การเทรด CFD นั้น โบรกเกอร์ CFD ส่วนใหญ่จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการซื้อขายหุ้น ไม่มีค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการชำระราคา ค่าธรรมเนียมกำกับดูแล และภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่จะคิดค่าดำเนินงานจากค่า Spread และ Swap แทน ซึ่ง Spread ก็คือ ส่วนต่างราคา Bid/Ask ยิ่งสเปรดต่ำมากเท่าไหร่จะยิ่งทำให้นักเทรดซื้อขายได้ในราคาดี และการคิดสเปรดสำหรับการเทรด CFD นั้นมักมีสเปรดต่ำ ส่วนสวอป หรือ อัตราดอกเบี้ยข้ามคืน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสัญญา โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ระหว่าง 0.02%-0.05% ซึ่งหากนักเทรดไม่ต้องการถือสัญญาข้ามวันก็ไม่จำเป็นต้องเสียต้นทุนส่วนนี้

โบรกเกอร์ FXTM

เป็นอีกหนึ่งโบรกเกอร์ที่ได้รับความนิยมจากนักเทรดทั่วโลก อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CySec FCA and FSC of the Republic of Mauritius มีการให้บริการซื้อขาย CFD ที่อ้างอิงราคาสินค้ามากมาย และมีลูกค้ามากกว่า 2 ล้านรายจาก 150 ประเทศ

FXTM ให้บริการเทรด CFD อ้างอิงราคาหุ้นโดยไม่มีค่าธรรมเนียม คิด Spread แบบแปรผันเฉลี่ย 0.0-1.5% โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมหรือภาษีอื่นเพิ่มเติม เมื่อเทียบต้นทุนนี้กับความสามารถในการทำกำไรด้วยอัตราทด สัดส่วนของต้นทุนการซื้อขาย CFD นี้ก็จะลดลงไปอีกเมื่อเทียบกับความสามารถในการทำกำไร

โบรกเกอร์ Pepperstone

อีกหนึ่งโบรกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียที่ได้รับการกำกับดูแลจาก FCA ASIC SCB DFSA CMA BaFin และเช่นเดียวกับโบรก CFD ส่วนใหญ่ Pepperstone ให้บริการโดยไม่มีค่าคอมมิชชั่น คิดสเปรดแบบแปรผัน ซึ่งมีสเปรดสำหรับการเทรดหุ้นเฉลี่ย 1-1.6 pips ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับความสามารถในการทำกำไร และซื้อขาย CFD ที่หลากหลายใน FX สินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงินดิจิตอล หุ้น ETF และอื่น ๆ ที่มีต้นทุนต่ำ การดำเนินการที่รวดเร็ว และฝ่ายบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันไม่เว้นวันหยุด

โบรกเกอร์ XM

เป็นเว็บเทรด CFD อีกหนึ่งเจ้าที่ได้รับความนิยม XM ได้รับการกำกับดูแลจาก IFSC  CySec ASIC มีแพลตฟอร์มการเทรด และผลิตภัณฑ์ให้เลือกเทรดหลากหลาย และสำหรับหุ้น XM ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุ้น แต่จะมีค่าสเปรดที่คิดแบบแปรผันเฉลี่ยที่ 1% ซึ่งนับเป็นเรทที่หลาย ๆ โบรก CFD หลาย ๆ เจ้าเสนอ แต่เมื่อมองว่าเป็นเรทสุดท้ายที่ไม่ต้องรวมค่าธรรมเนียม และภาษีอื่น ๆ จึงนับว่ายังค่อนข้างเป็นต้นทุนที่ต่ำการซื้อขายหุ้นทั่วไป

โบรกเกอร์ IC Markets

IC Markets เป็นอีกหนึ่งโบรกเกอร์ CFD ที่ได้รับความนิยม โดยโบรกเกอร์นี้ได้รับการกำกับดูแลจาก ASIC CySec FSA ให้บริการซื้อขายสินค้าหลากหลาย และสำหรับการเทรด CFD ในหุ้นนั้นมีการคิดสเปรดแบบแปรผัน เฉลี่ย 0.0-0.1 pips ซึ่งแม้จะดูสูงกว่าโบรกอื่น ๆ ข้างต้น แต่ก็ยังนับว่าเป็นเรทที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับเปอร์เซนต์และความสามารถในการทำกำไรของเครื่องมืออย่าง CFD

โบรกเกอร์ MiTrade

MiTrade เป็นโบรกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียที่ได้รับความนิยมจากลูกค้ากว่า 1,100,000 คนทั่วโลก อยู่ภายใต้การกำกับดูแลจาก ASIC ให้บริการซื้อขาย CFD ที่อ้างอิงอยู่บนสินค้าหลากหลาย รวมถึงหุ้นหลักในตลาดหุ้นอเมริกากว่า 35 ตัว

สำหรับการเทรดหุ้นกับ MiTrade มีสเปรดต่ำถึง 0.06 pip เลเวอเรจสูงถึง 1:200 ปริมาณซื้อขายขั้นต่ำ 0.01 ล็อต มีขั้นตอนการเปิดบัญชีสะดวกและรวดเร็ว เปิดบัญชีได้ภายใน 10 นาที ด้วยเงื่อนไขเงินฝากขั้นต่ำเพียง $50 ดอลล่าร์ MiTrade ยังมาพร้อมกับเครื่องมือเทรดต่าง ๆ ให้ใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น กราฟราคา ปฏิทินทางเศรษฐกิจ ข่าวสารแบบเรียลไทม์  และมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

สรุป

สำหรับสัญญาซื้อขายส่วนต่าง หรือ CFD มือใหม่จะเริ่มต้นเล่นได้ง่ายกว่า แม้ว่าจะมีเงินทุนน้อย ก็ยังจะสามารถสมัครผ่านโบรกเกอร์ได้ง่ายกว่า เป็นการซื้อขายแบบจบภายในวันเดียว และยังทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นขาลง มีอัตราทดหรือเลเวอเรจเป็นตัวช่วย ซื้อขายได้ทันทีเพียงส่งคำสั่งซื้อขายสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์หุ้น โดยที่เราไม่ต้องซื้อและเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้นจริง ๆ    แต่ผู้เขียนอยากแนะนำว่า เราจำเป็นต้องหาโบรกเกอร์ค่าคอมถูก ๆ โดยการเปรียบเทียบค่าธรรมเนียม ค่าคอมมิชชั่นของแต่ละโบรกเกอร์ ตามที่ผู้เขียนได้ทำตารางเปรียบเทียบสรุปเรทค่าธรรมเนียมการซื้อขายหุ้นของโบรกเกอร์ต่าง ๆไว้ในบทความด้านบน

การคำนวณเพื่อหาว่าโบรกเกอร์เจ้าไหนเก็บค่าคอมมิชชั่นมากหรือน้อย ทำได้ง่าย ๆ โดยเริ่มจากหาข้อมูลเรทที่โบรกเกอร์เรียกเก็บประกอบด้วยค่าธรรมเนียมประเภทใดบ้าง โดยสังเกตจากเงื่อนไขท้ายประกาศนั้น ๆ และพิจารณาว่าแต่ละเรทที่ได้นั้นเป็นเรทที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือยัง หรือเรทที่ได้เป็นเรทของค่าธรรมเนียมเดียว และค่าเรทสุดท้ายก็คือ ค่าคอมมิชชั่นของโบรกเกอร์นั้น ๆ นั่นเองค่ะ

เทรดหุ้นกับ mitrade มีเงินน้อยก็เทรดได้

MiTrade เป็นโบรกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียที่ได้รับความนิยมจากลูกค้ากว่า 1,100,000+ คนทั่วโลก อยู่ภายใต้การกำกับดูแลจาก ASIC ให้บริการซื้อขาย CFD ที่อ้างอิงอยู่บนสินค้าหลากหลาย รวมถึงหุ้นหลักในตลาดหุ้นอเมริกากว่า 35 ตัว

แพลตฟอร์มการเทรด CFD ที่ดีควรประกอบด้วย:

 • โบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุมโดย ASIC ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายพันคน
 • แลกเปลี่ยนสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี และอื่น ๆ ในพอร์ตเดียว
 • ปกป้องการลงทุนของคุณด้วยฟีเจอร์การจัดการความเสี่ยงขั้นสูง เช่น การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และการหยุดการขาดทุนที่สามารถปรับแต่งได้
 • อนุญาตให้ผู้ใช้เลเวอเรจได้สูงสุดถึง 1:200
 • เสนอบัญชีทดลองใช้ฟรีเพื่อสร้างประสบการณ์การซื้อขาย CFD โดยไม่มีความเสี่ยง
 • มีค่าใช้จ่ายในการเทรดที่แข่งขันได้ รวมถึงต้นทุนในการเทรดที่ต่ำ ค่าคอมมิชชั่นเป็นศูนย์ ค่าธรรมเนียมข้ามคืนต่ำ ค่าสเปรดที่โปร่งใสและยอมรับได้
 • เสนอขนาดการเทรดขั้นต่ำในขนาดต่ำสุดที่ 0.01 ล็อตสำหรับตลาดที่หลากหลาย
 • มีการสนับสนุนลูกค้าโดยเฉพาะตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

จากที่กล่าวไปทั้งหมดแพลตฟอร์มการเทรด CFD กับ MiTrade มีทุกข้อ!

การใช้ค่าธรรมเนียมหรือค่าคอมมิชชัน เป็นอีกหนึ่งเกณฑ์ที่ใช้สำหรับเลือกโบรกเกอร์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังมีเกณฑ์อื่น ๆ ให้พิจารณา อีกทั้งแต่ละโบรกเกอร์อาจจะมีจุดดีจุดเด่นแตกต่างกันไป นักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลให้ดี และสอบถามจากโบรกเกอร์ที่สนใจเพิ่มเติมนะคะ

หากนักลงทุนต้องการเรียนรู้การเทรดแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร มีเงินทุนไม่เพียงพอหรือไม่คุ้นเคยกับระบบ ไม่ต้องเป็นกังวลใจไปค่ะ นักลงทุนสามารถลองใช้บัญชีทดลองของ Mitrade เพื่อฝึกฝนการเทรดเงินเสมือนจริงฟรี $50,000 สามารถสมัครใช้ง่านได้ง่าย ๆ ผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อทดลองเทรดและทำคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มของ Mitrade โดยที่ไม่มีความเสี่ยง

รับฟรีทันที! เงินเสมือนจริง $50,000

บัญชีเทรดทดลองมีฟังก์ชันมากมาย เหมือนเราได้เทรดบัญชีเทรดจริงเลย เช่น เมนูเทรด ข้อมูล และระบบการดำเนินการต่าง ๆ นอกจากนี้บัญชีเทรดทดลองยังมีเงินจำนวน USD50,000 โดยไม่จำเป็นต้องฝากเงินเข้าบัญชีเทรดทดลอง เพื่อให้นักลงทุนได้ทำการทดลองเทรดก่อนจะเริ่มใช้งานบัญชีเทรดจริงค่ะ ฉะนั้น อย่ากลัวที่จะขาดทุนจากการลงทุน เพราะมันจะเกิดขึ้นกับนักลงทุนแน่ ๆ การลงทุนที่ดี  ต้องเป็นการลงทุนที่สร้างความสุขให้เราได้ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวนะคะนักลงทุนทุกคน

“ผู้เขียนหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุน เพื่อให้เข้าใจในแพลตฟอร์มของ MiTrade ได้ดีขึ้น การเรียนรู้ใด ๆ เริ่มต้นจากการลงมือปฏิบัติจริงนะคะ”

ข้อมูลเพิ่มเติม>>>

เล่นหุ้นเริ่มต้นกี่บาท? ควรเริ่มอย่างไรสำหรับเล่นหุ้นมือใหม่

ตลาดหุ้นเปิดปิดกี่โมง และวันหยุดตลาดหุ้นประจำปี 2564 และ 2565

เปิดพอร์ตหุ้นที่ไหนดี และวิธีการเปิดพอร์ตหุ้น?

การเล่นหุ้นระยะสั้นเหมาะกับมือใหม่ไหม?

P /E Ratio คืออะไร ใช้ยังไง ทำไมคนเล่นหุ้นต้องดู?

**คำเตือน การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เนื้อหาในบทความเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนบทความ เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับประกอบการตัดสินใจก่อนการลงทุนเท่านั้น ผู้อ่านควรศึกษาปัจจัยประกอบจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งก่อนการตัดสินใจ และใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลในการพิจารณาเลือกโบรกเกอร์ลงทุนที่เหมาะสมแก่ท่าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

รับฟรีทันที! เงินเสมือนจริง $50,000 เพื่อฝึกฝนการเทรดกับ Mitrade!