DCA คือ อะไร? การออมหุ้น (DCA: Dollar-Cost Averaging) คืออะไร?

สร้างรายได้ทางอ้อมด้วยการลงทุนออมสม่ำเสมอ ทยอยลงทุนเรื่อย ๆ แบบ DCA หรือ Dollar-Cost- Averaging ถัวเฉลี่ยต้นทุนยังไงให้ประสบความสำเร็จ เพราะเป็นการลงทุนที่ง่าย เงินลงทุนตั้งต้นไม่มาก ไม่มีความซับซ้อน เหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่เป็นอย่างมาก

DCA คืออะไร?

DCA ย่อมาจาก Dollar-Cost- Averaging คืออีกรูปแบบหนึ่งของการลงทุน ซึ่งจะลงทุนออมหุ้นอย่างสม่ำเสมอในสินทรัพย์ที่เราเลือกเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น หรือกองทุนก็ตาม เป็นจำนวนเงินเท่า ๆ กันทุกครั้ง ในระยะเวลาหนึ่งอย่างต่อเนื่อง 

เช่น ลงทุนทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน หรือ ลงทุนในช่วงต้นเดือนหลังจากเงินเดือนออก โดยให้ระบบหักเงินไปซื้อหุ้นหรือกองทุนจำนวน 1,000 บาท โดยไม่สนใจว่าราคาจะเป็นเท่าไหร่ ซึ่งถ้าเดือนไหน ราคาหุ้นสูงขึ้นเราก็ซื้อได้จำนวนน้อยลง ถ้าราคาหุ้นลดลงเราก็ซื้อได้จำนวนมาก ซึ่งจะช่วยสร้างวินัยในการออม และการลงทุนโดยไม่คำนึงถึงราคาของสินทรัพย์ลงทุนที่เลือกไว้ว่าราคาเท่าไหร่

โดยปกติแล้วความถี่ของการ DCA ของหลาย ๆ คนมักจะอยู่ที่รายเดือน เป็นอีกหนึ่งวิธียอดนิยมที่ใช้สร้างวินัยการลงทุนกัน โดยไม่มีการจับจังหวะตลาดและราคาของสินทรัพย์ จึงเป็นวิธีการลงทุนที่ทำได้ง่าย

การ DCA ส่วนมากจะเหมาะกับมนุษย์เงินเดือน เหตุผลคือ มนุษย์เงินเดือนจะมีรายได้ประจำทำให้สามารถจัดการเงินออมได้ดีกว่าอาชีพอิสระ จึงสามารถนำเงินส่วนหนึ่ง อาจเดือนละ 1,000-5,000 บาทมาสะสมในทรัยพ์สินเพื่อเป็นทุนในอนคตข้างหน้า

DCA อาจจะไม่ใช่วิธีที่ทำให้เราได้ผลตอบแทนดีที่สุดแต่เป็นวิธีที่ทำให้เราสามารถใช้วินัยและความอดทนเพื่อสะสมทรัพย์สินได้ โดยได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจในระยะยาว

ข้อดีข้อเสียของการทำ DCA

ข้อดีของ “DCA”

1. ทุนน้อยก็สามารถลงทุนได้ สามารถเริ่มลงทุนได้ด้วยการแบ่งรายได้ในแต่ละเดือนมาใช้ลงทุนเป็นประจำ จึงเหมาะกับนักลงทุนที่อาจจะมีทุนเริ่มต้นไม่มากแต่ต้องออมเงินเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงินไว้เฉย ๆ ด้วยการสะสมหุ้นเพื่อให้เงินทำงาน ไม่ต้องใช้เวลาติดตามข่าวสารการลงทุนมากนัก

2. หมดความกังวลกับความผันผวนของตลาดในระยะสั้น ๆ ในเรื่องราคาที่สะสมว่าถูกหรือแพงเกินไป

3. ได้ผลตอบแทนดีกว่าในช่วงราคาหุ้นขาลง เพราะใช้เงินลงทุนเท่าเดิม แต่ได้จำนวนหุ้นมากขึ้น และช่วยลดการขาดทุนหนัก ๆ ได้หากราคาหุ้นปรับตัวลงอย่างรุนแรง

4. เป็นกลยุทธ์ที่ไม่ซับซ้อน ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการลงทุนหรือวิเคราะห์ตลาดก็สามารถนำไปใช้ได้

5. ไม่จำเป็นต้องเตรียมเงินลงทุนก้อนใหญ่ในครั้งเดียว แต่สามารถใช้กระแสเงินสดที่มีแบ่งเข้ามาลงทุนได้ ช่วยให้นักลงทุนไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากในแต่ละครั้งจึงค่อนข้างเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนที่ต้องการออมเงินในระยะยาว

ข้อจำกัดของ “DCA”

กลยุทธ์หุ้น DCA ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้างที่ทำให้นักลงทุนต้องจบลงด้วยผลขาดทุน หากนักลงทุนเลือก DCA ในหุ้นที่ไม่มีอนาคตและแนวโน้มราคาปรับลงทำจุดต่ำสุดใหม่ตลอด แม้จะใช้กลยุทธ์การเฉลี่ยต้นทุนแบบ DCA ก็ยังทำให้นักลงทุนต้องเผชิญผลขาดทุนได้เหมือนกัน

1. ต้นทุนที่ได้จะเป็น ต้นทุนเฉลี่ย ทั้งจากช่วงที่ราคาสูงและราคาต่ำ ในระยะสั้นอาจมีต้นทุนเฉลี่ยที่สูงกว่าราคาตลาดของสินทรัพย์ลงทุนนั้น ๆ ได้

2. DCA ไม่ได้ลดความผันผวนของมูลค่าพอร์ตลงทุนโดยรวม ถ้าจัดพอร์ตลงทุนเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง เช่น หุ้น ทองคำ พอร์ตลงทุนโดยรวมยังคงได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาด

3. DCA ไม่เหมาะกับนักลงทุนที่ชอบลงทุนแบบจับจังหวะเวลา

หุ้น DCA ตัวไหนน่าลงทุน ดูจากอะไร?

ก่อนอื่นต้องดูกันก่อนว่าหุ้นลักษณะแบบไหนที่ควรพิจารณามาลงทุนแบบ DCA เพราะโดยส่วนมากการลงทุนแบบ DCA ผู้ลงทุนต้องตั้งเป้าหมายการออมหุ้นรายเดือน รายสัปดาห์ หรือราย Quater หากเลือกหุ้นผิด ก็จะทำให้ไม่ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายหรืออาจขาดทุนได้ เพราะฉะนั้นการเลือกซื้อหุ้นมา DCA จึงต้องเป็นหุ้นพื้นฐานดี ซึ่งควรมีลักษณะดังต่อไปนี้

 • ธุรกิจต้องมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพราะจะช่วยให้เลือกหุ้นที่มีความแข็งแกร่งแลสามารถดำเนินการอยู่ในอุตสาหกรรมได้ในระยะยาว
  • กิจการเติบโตต่อเนื่อง  หุ้นต้องสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน ธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในเทรนด์อนาคต ไม่มีแนวโน้มที่จะถูก Disrupt ไปง่าย ๆ เช่น ธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตอย่าง ธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า โรงพยาบาลหรือธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ
  • มีกำไรอย่างสม่ำเสมอในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน กำไรของบริษัทเปรียบเป็นเครื่องสะท้อนความสามารถในการดำเนินงาน ซึ่งบริษัทที่มีพื้นฐานดีควรมีกำไรที่สม่ำเสมอและต่อเนื่อง
  • หนี้สินไม่เยอะ เป็นสิ่งที่ควรระวัง การมีหนี้ระยะยาวมากเกินไป อาจทำให้บริษัทมีปัญหาเรื่องการชำระหนี้ และเกิดปัญหาต้นทุนดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น หากวันใดขาดสภาพคล่อง และไม่สามารถชำระหนี้ได้ จะเกิดปัญหาทันที
  • กำไรสะสมเพิ่มอย่างต่อเนื่อง สะท้อนผลการดำเนินงานที่ดีของบริษัทและอนาคตที่มีความมั่นคง
  • ควบคุมต้นทุนการดำเนินงานได้ดี ต้นทุนจะส่งผลโดยตรงต่อกำไรของธุรกิจ แสดงให้เห็นถึงความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี  

ทยอยลงทุนทุกๆ เดือน (DCA) ดียังไง ?

DCA ราคาหุ้นเงินซื้อเฉลี่ยทุกเดือน จำนวนหุ้นที่ได้
เดือนที่ 1 10 3,000300
เดือนที่ 28 3,000375
เดือนที่ 312 3,000 250
เดือนที่ 473,000 428.57
เดือนที่ 5 6 3,000500
เดือนที่ 6 8 3,000 375
เดือนที่ 7 9 3,000 333.33
เดือนที่ 811 3,000 272.73
เดือนที่ 9 11 3,000 272.73
เดือนที่ 10 10 3,000 300
เดือนที่ 11 9 3,000 333.33
เดือนที่ 12 15 3,000 200
ราคาเฉลี่ย 9.67 36,000 3,940.69
แหล่งข้อมูล https://www.krungsri.com/th/plearn-plearn/what-dollar-cost-averaging

จากตารางจะเห็นว่าหากราคาหุ้นที่เราต้องการซื้อเฉลี่ยแกว่งตัวอยู่ในช่วง 6-15 บาท ถ้าเราตัดซื้อเฉลี่ยทุกเดือน เดือนละ 3,000 บาท เราจะได้ต้นทุน 9.67 บาทต่อหุ้น ต่ำกว่าราคาหุ้นในเดือน 12 ที่ปิดไป 15 บาทต่อหุ้น โดยเราจะได้จำนวนหุ้น 3,900 หุ้น และใช้เงินไป 36,000 บาท หากเราซื้อหุ้นทีเดียวเมื่อสิ้นปีที่ราคา 15 บาทต่อหุ้น ด้วยเงินจำนวน 36,000 บาทเช่นกัน เราจะได้หุ้นเพียง 2,400 หุ้น เห็นได้ชัดเจนเลยว่าน้อยกว่าวิธีที่เราซื้อเฉลี่ยด้วยแนวทาง DCA

ทำไม”ซื้อหุ้นแบบ DCA” ทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจ?

1. ต้องเข้าใจก่อนว่าการ DCA ซื้อหุ้นทุกเดือนคืออะไร

การ DCA ซื้อหุ้นทุก ๆ เดือน คือ การที่นักลงทุนทยอยซื้อหุ้นตัวเดียวกันทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน แต่แนะนำว่าให้ลงทุนในทุกเดือนจะดีกว่า เพราะผลตอบแทนออกมาไม่ต่างกัน เพื่อลดความวุ่นวายที่นักลงทุนต้องมาซื้อหุ้นในทุกวัน

โดยวิธีการ คือ จะแบ่งเป็นงวด ๆ เท่ากัน ไม่สนใจราคาว่าจะเป็นเท่าไหร่ เช่น ออมเดือนละ 100 หุ้น หรือจะกำหนดตามวงเงิน 3,000-5,000 บาท ตามที่เราวางแผนไว้

2. ทำการศึกษาให้เข้าใจ เพื่อเลือกว่าเราจะซื้อหุ้นตัวไหน

กฎเหล็กของการซื้อหุ้นแบบ DCA คือ เราต้องมั่นใจว่าเราต้องซื้อหุ้นระยะยาวที่เป็นแนวโน้มเป็นขาขึ้น ห้าม DCA หุ้นเป็นขาลงเด็ดขาด อย่างที่เรารู้กันเป็นอย่างดีว่าหุ้นระยะสั้น มีความผันผวนสูง แล้วพอเวลาผ่านไประยะยาว หุ้นจะสามารถเติบโตได้ดี

3. เปิดบัญชีให้เหมาะสมกับความต้องการของเรา

แท้จริงแล้วบัญชีหุ้นไม่ได้มีความแตกต่างกันเท่าไหร่ สำหรับนักลงทุนมือใหม่แนะนำ ให้เน้นดูว่า ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ ก็ใช้ได้แล้ว

4. ต้องมีวินัยในการลงทุน

การซื้อหุ้นด้วยการ DCA สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ วินัยในการลงทุน ในเวลาที่เราเห็นตลาดขึ้น บางคนอาจไม่กล้าซื้อ คิดว่าเดี๋ยวต้นทุนของเราจะสูงขึ้น หรือบางคนมีความคิดว่ารอหุ้นลงอีกหน่อยค่อยซื้อแล้วกัน

จริง ๆ แล้วถ้าเราตัดเรื่องอารมณ์ออกไป จะทำให้เรากล้าซื้อหุ้นไม่ว่าหุ้นจะขึ้นหรือลง ทำให้เราไม่เสียโอกาส เพราะในระยะสั้นหุ้นจะวิ่งตามแรงซื้อและแรงขายอยู่แล้ว แต่ในระยะยาวหุ้นจะวิ่งตามมูลค่า

5. ต้องตรวจสอบหุ้นที่เราออมเมื่อประกาศงบทุกไตรมาส 

ทุก 3 เดือน (ไตรมาส) เราต้องดูว่าหุ้นที่เราซื้อไป ผลประกอบการเป็นไปตามคาดหรือไม่ ถ้าเป็นไปตามที่คาดไว้ก็สามารถ DCA ได้สบาย แต่ถ้าแย่ก็ต้องดูว่าเป็นเพราะผลกระทบระยะสั้นหรือระยะยาว ถ้าระยะสั้นไม่เป็นไร แต่ถ้าระยะยาวอาจจะต้องเปลี่ยนหุ้นที่เรา DCA

ในระยะแรกอาจจะดูงบแล้วงง ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจะเปรียบเทียบ ต้องเปรียบเทียบกับงบไตรมาสเดียวกันในปีที่แล้ว ห้ามเปรียบเทียบกับไตรมาสที่แล้ว เพราะเป็นธรรมชาติของธุรกิจ บางเดือนยอดขายดีบางเดือนยอดขายแย่เป็นธรรมดา

เปิดบัญชีออมหุ้น DCA ที่ไหนดี 2022

โบรกเกอร์เงินลงทุนขั้นต่ำ (บาท) นโยบายการลงทุน ค่าธรรมเนียม*
SCBS 2,000 SET100 0.25%
SBI 1,000 SET100 0.075%
Phillip 1,000 หุ้น 30 ตัวจากนักวิเคราะห์ 0.25%
KS 5,000 SET100 0.15%
Nomura 1,000SETHD, SET100 0.15-0.25%
KTBS 1,000 SET, mai 0.25%
Bualuang 10,000 SET100, BMSCITH, BSET100 0.30%
Maybank Kim Eng 5,000SET50, SET100 0.15%
KSS 2,000SET100 0.15%

*ค่าธรรมเนียมยังไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นของตลาดหลักทรัพย์และ 7%VAT

1. บริษัทหลักทรัพย์  ไทยพาณิชย์ (SCBS)

 • ออมหุ้นขั้นต่ำ 2,000 บาท
 • ช่องทางการลงทุน Settrade Streaming เมนู Settrade DCA Order
 • เงื่อนไขการออม มีทั้งรายเดือน / รายสัปดาห์
 • นโยบายการลงทุน SET 100 ,TDEX และ BMSCITH
 • ค่าธรรมเนียม หากส่งคำสั่งเองผ่านอินเตอร์เน็ต 0.157% ของมูลค่าการซื้อขาย แต่หากส่งคำสั่งผ่านผู้ดูแลบัญชี 0.257% ของมูลค่าการซื้อขาย
 • ลงทุนเริ่มต้น 2,000 บาท ลงทุนแบบรายเดือน เลือกหุ้นได้จาก SET100, TDEX, BMSCITH ซื้อหุ้น 100 ตัว (Board Lot) ค่าธรรมเนียม 0.157% หากซื้อผ่านอินเทอร์เนต หรือ 0.257% เมื่อซื้อผ่านโบรกเกอร์

2. บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด (SBI)

 • โดยเริ่มออมหุ้นด้วยเงินเพียง 1,000 บาทขึ้นไป
 • หุ้นในกลุ่ม SET 100 เท่านั้น สำหรับการออมหุ้นแบบ DCA
 • ค่าคอมมิชชั่นยังคงอยู่ที่อัตราปกติ คือ 0.075% สำหรับบัญชี Cash Balance และ 0.010% สำหรับบัญชี Cash

3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (Phillip)

 • จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท/เดือน
 • นโยบายการลงทุน เลือกหุ้นที่่ต้องการลงทุน โดยเลือกจากลิสต์รายชื่อ 36 หุ้นแนะนำ (ฝ่ายวิเคราะห์จะ Review ทุก 6 เดือน) เลือกได้สูงสุด 20 ตัว
 • กำหนดวันลงทุน ทุกวันที่ 5,20 และ 28 ของเดือน
 • ค่าธรรมเนียม 0.257% ของจำนวนเงินที่ลงทุน ขั้นต่ำ 30 บาทต่อรอบการลงทุน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

4. บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย (KS)

 • จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท / Symbol/ครั้ง
 • ช่องทางการลงทุน K-Cyber Trade, Settrade Streaming
 • นโยบายการลงทุน ซื้อหุ้นที่อยู่ใน SET 100 หรือ ETF
 • เงื่อนไขการลงทุน มีทั้งรายเดือน / รายสัปดาห์
 • ค่าธรรมเนียม สำหรับบัญชี Cash Balance 0.157% และบัญชี Cash Account 0.207% ไม่รวมค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน)

6. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (Nomura)

 • จำนวนเงินลงทุน 1,000 บาท
 • นโยบายการลงทุน SETHD และ หุ้นที่ CNS ประกาศ (AOT, BDMS, BH, BTS, BJC, CPALL, CPN, GLOBAL, BEM, CPF, HMPRO, KTC)
 • เงื่อนไขการลงทุน ออมทุกเดือน วันทำการแรกของเดือน
 • ค่าธรรเมนียม 0.25% ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นและ VAT

7. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (KTBS)

 • ออมหุ้น เริ่มต้น 1,000 บาท KTBST smart DCA
 • ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • นโยบายการลงทุน SET, mai
 • ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย 0.25%

8. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง (Bualuang)

 • จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท/เดือน
 • นโยบายการรลงทุนใน BMSCITH* ซึ่งเสมือนเป็นการถือครองหลักทรัพย์ทุกตัวในดัชนี MSCI Thailand และ BSET100* ซึ่งเสมือนการถือครองบริษัทขนาดใหญ่ 100 บริษัท, E1VFVN3001* ซึ่งเสมือนลงทุนในหลักทรัพย์เวียดนาม ด้วยระบบตัดเงินเป็นรายเดือน
 • ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (Commission Rate) อยู่ที่ 0.30%
 • ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน ราย 2 ปี โดยชำระเดือนแรกของรอบการลงทุน (เงินลงทุนต่อเดือน + 1,070 บาท)

9. Maybank Kim Eng

 • ออมหุ้น DCA กับ บล. Maybank Kimeng
 • ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท
 • นโยบายการลงทุน SET50 / SET 100
 • ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย 0.15%

10. บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (KSS)

 • จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ 2,000 บาท
 • นโยบายการลงทุน หุ้นใน SET 100
 • เงื่อนไขการลงทุน รายเดือน / รายสัปดาห์
 • สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการรับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)  จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 50 บาทต่อบัญชีต่อวัน

7 หุ้น DCA แนะนำ สำหรับ มือใหม่หัดออม

1. หุ้น EGCO

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทที่น่าเลือกหุ้นมาลงทุน โดยประกอบธุรกิจด้านการลงทุน โดยการถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ที่ประกอบธุรกิจ อาทิเช่น ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในฐานะรายใหญ่ (IPP) และรายเล็ก (SPP) รวมถึงธุรกิจการให้บริการด้านเทคนิคการจัดการแก่โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ หุ้น EGCO ถือเป็นหุ้นที่นักลงทุนหลายคนนำมาใส่ไว้ในรายชื่อบัญชีออมหุ้น เพราะธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน โรงไฟฟ้า มีความสามารถในการเติบโตได้สูง

2. หุ้น MEGA

หุ้น MEGA หรือ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และสินค้าอุปโภคบริโภค ชั้นนำระดับโลก ใครที่ทานวิตามินหรืออาหารเสริมน่าจะรู้จักบริษัทนี้ดี ปัจจุบันยังได้ จำหน่ายสินค้าไปยังประเทศพม่า เวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งล้วนเป็นประเทศที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็ว

3. หุ้น AOT

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT หุ้นในกลุ่มบริการขนส่งและโลจิสติกส์ AOT หรือ ทอท. ประกอบธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ การจัดการ การดำเนินงาน และการพัฒนาท่าอากาศยาน โดยมีท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ท่าอากาศยานหลักของประเทศ) ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งนี้ ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ

4. หุ้น ADVANC

หุ้นในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นเจ้าใหญ่อันดับต้น ๆ ของเมืองไทย อยู่ในกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตได้อย่างมากในอนาคต บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมต่าง ๆ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ได้แก่ เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และธุรกิจดิจิทัล เซอร์วิส

5. หุ้น KBANK

ไม่มีใครไม่รู้จักหุ้นธนาคารยักษ์ใหญ่ของไทยอย่าง KBANK หรือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาต ซึ่ง ธนาคาร กสิกรไทย เป็นหนึ่งในธนาคารที่ลงทุนและพัฒนาระบบ เทคโนโลยีทางการเงินและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้ทันยุคสมัยและเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปและเติบโตอย่างต่อเนื่องไปในอนาคต

6. หุ้น MINT

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ให้บริการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งแม้ว่าในช่วยโควิด 19 นี้ ธุรกิจโรงแรมจะได้รับผลกระทบอย่างมาก แต่ก็มีนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ธุรกิจโรงแรมจะกลับมาเติบโตเป็นอย่างมากอีกครั้ง นอกจากนี้ MINT ยังเป็นผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขาย และธุรกิจบันเทิงและธุรกิจจัดจำหน่ายอื่น ๆ ด้วย

7. หุ้น BDMS

ธุรกิจในเทรนด์สุขภาพ ที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและอนาคต หุ้น BDMS หรือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศไทย และยังมีโรงพยาบาลเครือข่ายอยู่ในประเทศกัมพูชาด้วย โรงพยาบาลในเครือ BDMS ที่ทุกคนรู้จักกันดีเช่น กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ  กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบี เอ็น เอช เป็นต้น นอกจากนี้ยังประกอบธุรกิจอื่น ๆ ที่สนับสนุนทางด้านการแพทย์ ได้แก่  ธุรกิจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  ธุรกิจผลิตยาและธุรกิจผลิตน้ำเกลือ เป็นต้น

ดังนั้น หากเราเลือกลงทุนในหุ้นที่จ่ายเงินปันผลเป็นประจำ การทยอยสะสมหุ้นนั้น ไปเรื่อย ๆ     จะทำให้ได้รับกระแสเงินสดจากเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ ถือเป็นรายได้ส่วนเพิ่ม (Passive Income) ซึ่งสามารถนำไปสร้างประโยชน์และความสุขให้กับชีวิตได้ นั่นเอง

เทรดหุ้นด้วย CFD ที่ช่วยขยายกำไรด้วยเงินทุนต่ำ

CFD ย่อมาจากสัญญาส่วนต่าง (Contract for Difference) ซึ่งเป็นตราสารการเทรดประเภทหนึ่งและเป็นวิธียอดนิยมที่นักลงทุนใช้เข้าเทรดในตลาดเงิน เหมาะกับสำหรับผู้ที่มีความคาดหวังว่าจะเก็งกำในระยะสั้นด้วยเงินทุนไม่มากและรับความเสี่ยงที่สูงได้ และถ้าหากคิดจะทำกำไรจากการออมหุ้น DCA ก็มีวิธีการง่าย ๆ คือการซื้อให้ถูกและขายให้แพง ด้วยเครื่องมืออย่าง CFD เป็นหนึ่งในเครื่องมือการซื้อขายที่ยืดหยุ่นที่สุด ที่จะมาช่วยในการขยายขอบเขตการทำกำไรให้กับเทรดเดอร์นั่นเอง สามารถเทรดได้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน และตลอด 5 วันทำการต่อสัปดาห์

ตัวอย่างเช่นการเทรดหุ้นกับโบรกเกอร์ MiTrade

การเทรดหุ้น APPL ด้วย CFD จากโบรกเกอร์ MiTrade มีวิธีซื้อขายง่าย ๆ คือ เมื่อราคา APPL $136.63 ดอลล่าร์ หากมองว่าราคาหุ้นกำลังจะปรับตัวขึ้นไปอีกให้เปิดสถานะ Long เพื่อคาดหวังผลกำไรจากส่วนต่างราคาขาขึ้น และวางเงินลงทุนขั้นต่ำ $68.32 บนขนาดสัญญาขั้นต่ำ 10 Lots (ตัว) เมื่อราคาปรับตัวขึ้นไปก็ปิดสัญญาเพื่อรับรู้กำไร โดยหากปิดสถานะได้ที่ราคา $140.00 ก็จะได้กำไร $33.7 หรือกว่า 50% ด้วยการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นเพียง 0.02% เท่านั้น

ในทางตรงกันข้าม เรายังสามารถใช้ CFD ทำกำไรในทิศทางราคาขาลงได้ด้วย เช่น หาก APPL ราคา $136.63 และเรามองว่าราคายังปรับตัวลงไปได้อีก ให้เปิดสถานะ Short ด้วยขั้นต่ำของสัญญา 10 Lots และวางเงินลงทุน $68.32 หลังจากนั้นเมื่อราคาปรับลงไปตามที่ต้องการก็ปิดสถานะเพื่อรับรู้กำไรได้ด้วยวิธีเดียวกัน

เทรดแบบไม่มีเลเวอเรจ เทรดด้วยเลเวอเรจเทรดด้วยเลเวอเรจ
สถานะ Long สถานะ Long สถานะ Short
ราคาเปิด$136.63 $136.63 $136.63
ราคาปิด $140.00$140.00$133.00
ขนาดสัญญา 1 ตัว 1 ตัว 1 ตัว
ขนาดสัญญาต่ำสุด 10 Lot 10 Lot 10 Lot
เลเวอเรจ 0 20 20
เงินทุนเริ่มต้น $1366.3 $68.32 $68.32
กำไรที่ได้ $33.70 $33.70$36.30
อัตราผลตอบเทน 2% 50% 50%

ทำไมเราถึงต้องเทรดกับ Mitrade

 • เงื่อนไขการซื้อขายขั้นต่ำ
 • กำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
 • แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ใช้งานง่าย
 • การสนับสนุนออนไลน์ระดับสูง
 • ต้นทุนการทำธุรกรรมที่แข่งขันได้
 • การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ

ขั้นตอนที่ 1 การเปิดบัญชี

การเปิดบัญชี CFD กับ MiTrade มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก เพียงกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม หรือเชื่อมต่อล็อกอิน ผ่าน บัญชี Google, Facebook เพียงไม่กี่นาทีบัญชีจะได้รับการยืนยันและพร้อมสำหรับการเข้าใช้งานแล้ว

what is dca

ขั้นตอนที่ 2 โอนเงินเข้าบัญชี

หลังจากเปิดบัญชีได้เรียบร้อย ลูกค้าสามารถโอนเงินเข้าสู่บัญชีได้ทันทีผ่านช่องทางทั้งการโอนเงินผ่านธนาคารไทยออนไลน์และ QR Code หลังจากนั้นบัญชีก็พร้อมสำหรับการเทรดแล้ว 

what is dca
หมายเหตุ จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ: USD50

ขั้นตอนที่ 3 เปิดคำสั่งซื้อขาย

เปิดสถานะซื้อหรือสถานะขายตามความคาดการณ์โดยตั้งค่าปริมาณการซื้อขาย และยังสามารถกำหนดจุด  take profit/stop loss/Trailing Stop Loss หรือตั้งคำสั่งซื้อขายกำจัดได้

what is dca
what is dca

ขั้นตอนที่ 4 ปิดคำสั่งซื้อขาย เพื่อรับกำไร/ขาดทุน

เมื่อราคาไปถึงที่เราคาดเอาไว้ สามารถปิดคำสั่งรับกำไรได้เลย

what is dca

สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ Mitrade ได้จัดบัญชีทดลองเทรดด้วยเงินเสมือนจริงฟรี $ 50,000 เพื่อเป็นการทดลอง

ฝึกฝนโดยไม่มีความเสี่ยงใด ๆ

what is dca

**คำเตือน การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เนื้อหาในบทความเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนบทความ เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับประกอบการตัดสินใจก่อนการลงทุนเท่านั้น ผู้อ่านควรศึกษาปัจจัยประกอบจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งก่อนการตัดสินใจ และใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลในการพิจารณาเลือกโบรกเกอร์ลงทุนที่เหมาะสมแก่ท่าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

รับฟรีทันที! เงินเสมือนจริง $50,000 เพื่อฝึกฝนการเทรดกับ Mitrade!