FTSE 100 Index คืออะไร? รู้จักและเข้าใจดัชนีเอฟทีเอสอี100

บทความนี้จะนำพาคุณไปรู้จักกับ การเลือกลงทุนใน FTSE 100 Index มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงองค์ประกอบของดัชนี หลักเกณฑ์การคัดเลือก และช่องทางการลงทุนดัชนีหุ้นให้บรรลุตามเป้าหมายของนักลงทุน

FTSE 100 Index คืออะไร?

FTSE 100 หรือที่รู้จักกันในชื่อ Footsie เป็นบริษัทอิสระที่จัดทำดัชนีในระดับสากล (Independent Global Index Provider) โดยมีสถานะเป็น Joint Venture ที่จัดตั้งขึ้นโดย The Financial Times และ London Stock Exchange ในปี 1995 และเป็นดัชนีตลาดหุ้นที่คำนวณจากหุ้นของบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 100 อันดับแรกตามมูลค่าตลาดในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (LSE) ดัชนีดังกล่าวอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ FTSE Group โดยจะอัปเดตราคาทุก ๆ 15 วินาที ไปตลอดชั่วโมงการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ซึ่งเปิดตั้งแต่ 8.00 น. – 16.30 น. ตามเวลาประเทศอังกฤษ ทั้งนี้ FTSE มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการจัดทำดัชนีให้ตลาดหลักทรัพย์หลายๆ แห่งทั่วโลก อาทิเช่น ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ตลาดหลักทรัพย์เบอร์ซ่ามาเลเซีย ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ฯลฯ ในปัจจุบัน FTSE มีการคำนวณดัชนีมากกว่า 100,000 ดัชนีสำหรับตลาดทุนทั่วโลก

ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มของนักลงทุนทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการวิเคราะห์การลงทุน การวัดผลประกอบการ การจัดการสินทรัพย์ การป้องกันความเสี่ยง หรือแม้แต่ใช้ในการสร้างกองทุนอ้างอิงดัชนี

ปัจจุบัน FTSE เป็นผู้จัดทำดัชนีที่ร่วมทำงานกับตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกมากกว่า 20 แห่งในการสร้างดัชนีสำหรับแต่ละประเทศ (Domestic Index)  สำหรับในภูมิภาคเอเชีย FTSE เป็นผู้จัดทำดัชนีที่ได้รับการคัดเลือกให้สร้างดัชนีสำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน

นอกเหนือจากการนำเสนอมาตรวัดที่ทันเวลาว่าตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนกำลังทำอะไร FTSE 100 เช่นเดียวกับดัชนีอื่น ๆ ยังเป็นตัวชี้วัดทางประวัติศาสตร์ของการขึ้นและลงของราคาหุ้นทั่วไปและเศรษฐกิจโดยรวม นักประวัติศาสตร์ตลาดสามารถใช้บันทึกนี้ลงจุดบนแผนภูมิเพื่อการวิจัย ยังสามารถใช้โดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่พยายามทำนายการเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคตโดยการวิเคราะห์คลื่นรูปแบบและความผันผวนของอดีต

สรุป FTSE 100 Index คือดัชนีหุ้นที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของ 100 บริษัทยักษ์ใหญ่ที่จดทะเบียนบนตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนหลักทรัพย์ที่บรรจุเข้า FTSE 100 Index จะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

  ราคา:  ต้องถูกต้องและเชื่อถือได้เพื่อกำหนดมูลค่าตลาดของบริษัท

  สิทธิ์ลงคะแนนขั้นต่ำ:  ผู้ถือหุ้นที่ไม่ถูกจำกัดต้องมีสิทธิ์ลงคะแนนเกินกว่า 5% มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์บรรจุเข้าดัชนี

  สัดส่วนน้ำหนักที่สามารถลงทุนได้:

    บริษัทที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรต้องมีการกระจายหุ้นสู่รายย่อยขั้นต่ำที่ 25%

    บริษัทที่จดทะเบียนนอกสหราชอาณาจักรต้องมีการกระจายหุ้นสู่รายย่อยขั้นต่ำที่ 50%

    ผ่านเกณฑ์ข้อจำกัดความเป็นเจ้าของของต่างชาติและจำนวนหุ้นขั้นต่ำที่นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนได้

    ปริมาณซื้อขายของหลักทรัพย์:  อย่างน้อย 0.025% ของหุ้นที่ออกทั้งหมด ซึ่งคำนวณเป็นรายเดือนและรายปี

(FTSE 100 Index มีการทบทวนทุกไตรมาสในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายนและธันวาคมของทุกปี)

บริษัทองค์ประกอบของ FTSE 100 Index 2022 ประกอบด้วยหลักทรัพย์จากหมวดอุตสาหกรรมต่าง ๆ

หมวดอุตสาหกรรมจำนวนหลักทรัพย์มูลค่าตลาดสุทธิ (ล้านปอนด์)สัดส่วนถ่วงน้ำหนัก (%)
เทคโนโลยี532,5391.72
โทรคมนาคม250,9562.69
สุขภาพ4201,93110.66
ธนาคาร5169,6338.96
บริการทางการเงิน1098,6845.21
ประกันภัย577,8684.11
อสังหาริมทรัพย์428,0451.48
สินค้าและบริการเพื่อการบริโภค662,7303.31
สื่อ565,5063.46
ค้าปลีก427,3121.44
ท่องเที่ยวและนันทนาการ553,5122.82
อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ5170,7679.02
ร้านชำและร้านยาดูแลตนเอง5182,0629.61
ก่อสร้างและวัสดุ128,6711.51
สินค้าและบริการเพื่อการอุตสาหกรรม18196,81710.39
ทรัพยากรพื้นฐาน8196,69710.38
เคมีภัณฑ์215,7440.83
พลังงาน3173,8229.18
สาธารณูปโภค460,9493.22
รวม1011,894,243100.00
ข้อมูล: 30 มิถุนายน 2564

5 หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสุทธิสูงสุดของ FTSE 100 Index

ชื่อบริษัทหมวดอุตสาหกรรมภาคส่วนย่อยมูลค่าตลาด (ล้านปอนด์)สัดส่วนถ่วงน้ำหนัก (%)
AstraZeneca
GB0009895292
เภสัชกรรม155,074.9422.29
P/E Ratio
HSBC Holdings
GB0005405286
ธนาคาร125,516.5014.62
P/E Ratio
Diageo
GB0002374006
เครื่องดื่ม96,473.1029.94
P/E Ratio
GlaxoSmithKline
GB0009252882
เวชภัณฑ์และเทคโนโลยีชีวภาพ89,286.9314.57
P/E Ratio
BAT
GB0002875804
ยาสูบ88,690.468.40
P/E Ratio
รวม555,041.9389.82
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2021 แสดง 5 อันดับบริษัทที่ใหญ่ที่สุดใน FTSE เรียงตามมูลค่าตลาด
แหล่งที่มา https://markets.businessinsider.com/index/market-capitalization/ftse_100

FTSE 100 Index คำนวณอย่างไร?

สูตรคำนวณดัชนี FTSE 100 คือ

FTSE 100 Index ถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตลาดที่กระจายสู่รายย่อย ทำให้ความเคลื่อนไหวของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีกระจายสู่รายย่อยมากกว่ามีผลต่อดัชนีมากกว่าบริษัทที่มีขนาดเล็กกว่า UKX, UK100 หรือชื่อเต็มคือ “Financial Times Stock Exchange 100” เป็นดัชนีหุ้นที่ใช้การถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตลาดที่ปรับด้วยการกระจายสู่รายย่อย ซึ่งจัดทำครั้งแรกในวันที่ 3 มกราคม 2527 โดย FTSE Group – บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน สูตรคำนวณดัชนี FTSE 100 มีดังนี้

คำแปล

Price of stock คือ ราคาหุ้น

Number of share คือ จำนวนหุ้น

Free float adjustment Factor คือ ปัจจัยปรับการกระจายสู่รายย่อย

Index Divisor คือ ตัวหารดัชนี

ผลตอบแทนประจำปี

ปีราคาปิดการเปลี่ยนแปลงในดัชนีการเปลี่ยนแปลงในดัชนี
(points)(%)
20125,897.81325.535.84
20136,749.09851.2914.43
20146,566.09-183.00-2.71
20156,274.05-292.04-4.45
20167,142.83868.7813.85
20177,687.77544.947.63
20186,728.13-959.64-12.48
20197,542.44814.3112.10
20206,460.52-1,081.92-14.34
20217,384.54924.0214.30

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ FTSE 100 Index

ปัจจัยสำคัญหลัก ๆ ที่ส่งผลต่อการเคลื่อนตัวของตลาด FTSE คือ การเมืองและเศรษฐกิจ คือ หากอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังเติบโต ตลาดหุ้นมักจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่สูงขึ้น นั่นก็เพราะว่า สภาพแวดล้อมแบบนี้จะทำให้มีการจ้างงานที่มากขึ้น ประชาชนหันมาใช้จ่ายซื้อของอุปโภคบริโภคมากขึ้น ทำให้บริษัทมีกำไรมากขึ้น เมื่อบริษัทเริ่มมีกำไร นักลงทุนก็จะซื้อหุ้นในบริษัทเหล่านั้น จึงเป็นการผลักดันให้ตลาดหุ้นโดยรวม รวมถึงตลาดหุ้น FTSE 100 ปรับตัวสูงขึ้นด้วย นักลงทุนจะให้ความสำคัญต่อข้อมูลดังต่อไปนี้ คือ

  • ตัวเลขการจ้างงาน
  • นโยบายเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง
  • รายงานตัวเงินเฟ้อ
  • ยอดการค้าปลีกและตัวเลขการใช้จ่ายของผู้บริโภค
  • การเคลื่อนไหวของสกุลเงิน และปัจจัยอื่น ๆ อีก เป็นต้น

ช่องทางการเทรด FTSE 100 Index

กองทุนรวม

กองทุนรวม (Mutual Fund) คือ การรวบรวมเงินของนักลงทุน นำมาลงทุนตามนโยบายที่กองทุนรวมนั้น ๆ กำหนดไว้ โดยมีผู้จัดการกองทุน ที่เป็นมืออาชีพช่วยบริหารจัดการเงินของกองทุน กองทุนรวมมีจุดเด่นตรงที่มีเงินน้อยก็ลงทุนได้ แถมยังมีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย ทั้งกองที่ลงทุนในตราสารหนี้ หุ้นในประเทศ หุ้นต่างประเทศ รวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์ ทองคำ และสินทรัพย์อื่น ๆ

กองทุน Index ที่มีอยู่ตลาด ส่วนมากมักจะลงทุนผ่านกองทุน ETF ที่เทรดอิงกับดัชนีนั้น ๆโดยตรง กองทุน Index ที่ให้เราเลือกซื้อได้ มีดังนี้

1. MSCI World Index

ดัชนีรวมหุ้นประเทศพัฒนาแล้ว เช่น USA ยุโรป ญี่ปุ่น เป็นต้น

ผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลัง 13.36% ต่อปี

2. MSCI All Country World Index (ACWI)

ดัชนีรวมหุ้นประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market)

ผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลัง 13.21% ต่อปี

3. Emerging Markets กลุ่มตลาดประเทศเกิดใหม่ ประกอบด้วย

3.1 MSCI Emerging Markets Index

ดัชนีรวมหุ้นประเทศเกิดใหม่ เช่น จีน, ไต้หวัน, เกาหลีใต้, อินเดีย และบราซิลเป็นต้น

ผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลัง 12.07% ต่อปี

3.2 Latin America

ดัชนี Latin America 40 รวมหุ้นใหญ่ของละตินอเมริกา 40 ตัวแรก รวม บ. ขนาดใหญ่ ใน Mexico,Brazil และ Argentina

ผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลัง 4.62% ต่อปี

3.3 B.R.I.C. Countries

ดัชนีรวมกลุ่ม บ. ในกลุ่มประเทศ B.R.I.C. คือ Brazil, Russia, India และ China

ผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลัง 20.34% ต่อปี

4. MSCI AC Asia Pacific Ex. Japan Index

ดัชนีรวมหุ้นในเอเชียแปซิฟิค ยกเว้นญี่ปุ่น

ผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลัง 13.42% ต่อปี

5. ตลาดหุ้น USA US

5.1 S&P500 ตะกร้าหุ้น 500 ตัวแรกของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดใน USA

5.2 Dow Jones ตะกร้าหุ้น 30 ตัวแรกของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดใน USA

5.3 NASDAQ ดัชนีตลาด NASDAQ เน้นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

6. ตลาดหุ้นEU EU

6.1 STOXX600 ดัชนีหุ้นของภูมิภาคEU รวมหุ้นขนาดใหญ่ 600 ตัว

6.2 STOXX50 จาก STOXX600 ย่อเหลือ 50 ตัวแรก

7. ตลาดหุ้น Germany DE

มีอยู่หนึ่งดัชนีคือ DAX50 หรือหุ้นใหญ่ 50 ตัวแรก

8. ตลาดหุ้นญี่ปุ่น JP

8.1 ดัชนิีนิกเคอิ 225 จัดทำโดย บ. The Nikkei ตั้งแต่ปี 1950

8.2 ดัชนี Tokyo Stock Price (TOPIX) ของ Tokyo Stock Exchange โดยตรง

9. ตลาดหุ้นจีน CN

9.1 ดัชนี Hangseng หุ้นฮ่องกง + หุ้นจีนเอชแชร์

9.2 ดัชนี CSI300 หุ้นเอแชร์ 300 ตัวแรก ในตลาดเซี่ยงไฮ้-เสิ่นเจิ้น

9.3 ดัชนี FTSE A50 หุ้นเอแชร์ขนาดใหญ่ 50 ตัวแรก

10. ตลาดหุ้นอินเดีย IN

10.1 ดัชนี Nifty50 รวมหุ้น Large Cap 50 ตัวแรกใน National Stock Exchange

10.2 ดัชนี MSCI India ที่รวมหุ้นอินเดียทั้งประเทศ ราว ๆ 90 ตัว ปัจจุบันยังไม่มีดัชนี SENSEX ที่

อยู่ในตลาด Bombay

11. ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ KR

ที่มีในบ้านเราคือกองทุนที่ลงทุนใน ETF ตามดัชนี MSCI Korea 25/50

ที่มีSamsung เป็นเจ้าขอสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุด ประมาณ 22% ในปัจจุบันยังไม่มีดัชนี KOSPI

การเทรด FTSE 100 Index แบบ CFD

CFD (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) คือตราสารอนุพันธ์รูปแบบหนึ่งเป็นตราสารอนุพันธ์รูปแบบหนึ่งที่สร้างขึ้นโดยสถาบันการเงิน ซึ่งคู่สัญญาตกลงที่จะจ่ายส่วนต่างระหว่างราคาเมื่อเปิดและปิดการซื้อขาย

ข้อดีของการเทรด CFD 

ข้อดีของการเทรด CFD  คือเป็นการลงทุนได้หลากหลาย ได้รับข้อดีมากมายเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนอื่น ๆ ที่มีรูปแบบทั่วไปลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ทั้งขาขึ้นและขาลง ต่างจากการลงทุนอย่างอื่น แต่การลงทุนอย่างอื่นนั้น นักลงทุนจะต้องลงทุนเฉพาะที่คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มขาขึ้นอย่างเดียวเท่านั้น

ข้อเสียของการเทรด CFD

ข้อเสียของการเทรด CFD  คือความเสี่ยงของการเทรดมากเกินไปที่อาจเกิดขึ้นการเทรดมากเกินไปเกิดขึ้นเมื่อ Portfolio มีสถานะความเสี่ยงมากเกินไปในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งจะหมายความว่าเงินลงทุนที่เหลือในบัญชีของนักลงทุนไม่เพียงพอ

การเทรด CFD ทำกำไรได้อย่างไร

การเทรด CFD สามารถทำกำไรได้โดยขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

เปิดบัญชีเทรดกับโบรกเกอร์ CFD

ดาวน์โหลดโปรแกรมหรือแพลตฟอร์มสำหรับเทรด CFD จากโบรกเกอร์ที่เปิดบัญชีด้วย

เลือกประเภทของสินทรัพย์ที่ต้องการเทรด

เก็งกำไรโดยคาดการณ์ว่าราคาของสินทรัพย์จะปรับขึ้นหรือลง

เมื่อนักลงทุนเปิดบัญชีเทรดจริงหรือบัญชีทดลองแล้ว และได้ดาวน์โหลดแพลตฟอร์มการเทรดซึ่งสามารถใช้งานได้ นักลงทุนก็สามารถเริ่มตัดสินใจเทรดหุ้นของบริษัทที่อยู่ในดัชนี FTSE100 ได้แล้ว หรือจะ   เทรดดัชนี FTSE100 ตรง ๆ ก็ได้เช่นกัน

นักลงทุนกำลังมองหาโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถืออยู่ใช่ไหม วันนี้เราขอแนะนำโบรกเกอร์ MiTrade เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการในการลงทุนของคุณ

เราขอแนะนำ MiTrade ที่ได้รับการอนุญาตและอยู่ภายใต้การควบคุมของ Australian Securities and Investments Commission (ASIC) และถือ Australian Financial Services Licence (AFSL 398528) การซื้อขายและการจัดการต่าง ๆ จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของทาง ASIC อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายพันคน ให้บริการซื้อขาย CFD ด้วยสเปรดต่ำ มีจำนวนล็อตขั้นต่ำในการซื้อขายต่ำถึง 0.01 ล็อต และให้เลเวอร์เรจในการซื้อขายสูงสุด 200 เท่า มีค่าใช้จ่ายในการเทรดที่แข่งขันได้ รวมถึงต้นทุนในการเทรดที่ต่ำ ค่าคอมมิชชั่นเป็นศูนย์ ค่าธรรมเนียมข้ามคืนต่ำ ค่าสเปรดที่โปร่งใสยอมรับได้ และสามารถแลกเปลี่ยนสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี และอื่น ๆ ในพอร์ตเดียวอีกด้วย

Mitrade กับสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

  • Free ฝากเงิน
  • Free ราคาแบบเรียลไทม์
  • Free กราฟทางเทคนิค
  • Free บัญชีทดลองพร้อมเงินจำลอง 50,000 USD เพื่อให้คุณทำความคุ้นเคยกับตลาดดัชนี CFD และฝึกฝนทักษะการซื้อขายของคุณ 

**คำเตือน การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เนื้อหาในบทความเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนบทความ เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับประกอบการตัดสินใจก่อนการลงทุนเท่านั้น ผู้อ่านควรศึกษาปัจจัยประกอบจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งก่อนการตัดสินใจ และใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลในการพิจารณาเลือกโบรกเกอร์ลงทุนที่เหมาะสมแก่ท่าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

รับฟรีทันที! เงินเสมือนจริง $50,000 เพื่อฝึกฝนการเทรดกับ Mitrade!