Nasdaq 100 คืออะไรและลงทุน Nasdaq 100 ยังไง?

Nasdaq 100 เป็นหนึ่งดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ที่สำคัญที่สุดของโลก หรือดัชนีที่ติดตามความเคลื่อนไหวของ 100 บริษัทยักษ์ใหญ่ที่จดทะเบียนบนตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ถือเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งที่สองของประเทศสหรัฐอเมริการองจากตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange) (อักษรย่อ: NYSE) และเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกที่ซื้อขายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันเป็นตลาดที่มีบริษัทเข้ามาจดทะเบียนมากที่สุด ประกอบด้วย Amazon, Google, Apple, Tesla, Intel, Paypal, Adobe และบริษัทยักษ์ใหญ่อื่น ๆ

Nasdaq 100 คืออะไร

Nasdaq 100 คืออะไร ย่อมาจาก National Association of Securities Dealers Automated Quotations เป็นหนึ่งดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ที่สำคัญที่สุดของโลก ดัชนี Nasdaq 100 หรือที่รู้จักในชื่อ Nasdaq 100 Index หรือ US Tech 100 จัดทำครั้งแรกขึ้นในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2528 Nasdaq 100 (NDX)

เป้าหมายของ Nasdaq 100 คือ เพื่อให้นักลงทุนสนใจ 100 บริษัทแรกของดัชนี และเป็นรากฐานสำหรับผลิตภัณฑ์การลงทุนให้นักลงทุนเลือกได้ เพราะเป็นดัชนีหุ้น 100 บริษัทขนาดใหญ่ และเป็นหุ้นชั้นนำที่แกร่งที่สุดในตลาดหลักทรัพย์

Nasdaq ไม่ใช่บริษัทเงินทุนที่จดทะเบียนบนตลาดหลักทรัพย์ แต่ Nasdaq เป็นดัชนีที่ทำการคัดเลือกมาจาก Nasdaq Composite จะมีเพียงแค่ 100 บริษัทชั้นนำที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเท่านั้น

Nasdaq 100 ทุกวันนี้เป็นที่รู้จักว่ามีปริมาณการเทรดและความผันผวนของดัชนีมาจากนักลงทุนที่ให้ความสนใจจากทั่วโลก และได้รับการควบคุมดูแลกฎระเบียบตลาดหลักทรัพย์อย่างเข้มงวด Nasdaq 100 เป็นดัชนีชี้วัดหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา ถึงแม้จะรวมถึงบริษัทที่อยู่ในภาคค้าปลีก  อุตสาหกรรม  เทคโนโลยีชีวภาพและสุขภาพ แต่ตลาด Nasdaq เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่มีบริษัทเทคโนโลยีทันสมัยและโดดเด่นระดับโลกรวมอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ตลาดของ Nasdaq 10 จึงเป็นการตลาดหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศสหรัฐอเมริกาและของโลก โดยนักลงทุนสามารถซื้อขายหุ้น ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และสินทรัพย์อื่น ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างง่ายและสะดวกสบาย

What is Nasdaq

Nasdaq 100 คำนวนอย่างไร?

Nasdaq 100 จะใช้การคำนวณเหมือนกันกับดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลก คือ ดัชนี Nasdaq 100 ใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาด (Market Cap) มูลค่าของดัชนีคำนวณจากมูลค่าสะสมของหุ้นดัชนีของแต่ละหลักทรัพย์ดัชนีคูณด้วยราคาปิดล่าสุดของแต่ละหลักทรัพย์ดังกล่าวหารด้วยตัวหารของดัชนี

ในกรณีที่หลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งถูกห้ามไม่ให้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หลักที่หลักทรัพย์ดังกล่าวจดทะเบียน จะใช้ราคาปิดล่าสุดของราคาหลักทรัพย์ดังกล่าวในการคำนวณจนกว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวจะสามารถทำการซื้อขายได้อีกครั้ง

ข้อมูลที่น่าสนใจ

 • จุดสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ 14,826.09 จุด ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
 • ดัชนีแตะ 1,000 จุดครั้งแรกวันที่ 8 กรกฎาคม 2540
 • ดัชนีแตะ 2,000 จุดครั้งแรกวันที่ 11 มกราคม 2542
 • ดัชนีแตะ 3,000 จุดครั้งแรกวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542
 • ดัชนีแตะ 4,000 จุดครั้งแรกวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2543
 • ดัชนีแตะ 5,000 จุดครั้งแรกวันที่ 6 มกราคม 2560
 • ดัชนีแตะ 6,000 จุดครั้งแรกวันที่ 13 กันยายน 2560
 • ดัชนีแตะ 7,000 จุดครั้งแรกวันที่ 26 มกราคม 2561
 • ดัชนีแตะ 8,000 จุดครั้งแรกวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
 • ดัชนีแตะ 9,000 จุดครั้งแรกวันที่ 13 มกราคม 2563
 • ดัชนีแตะ 10,000 จุดครั้งแรกวันที่ 10 มิถุนายน 2563
 • ดัชนีแตะ 11,000 จุดครั้งแรกวันที่ 3 สิงหาคม 2563
 • ดัชนีแตะ 12,000 จุดครั้งแรกวันที่ 31 สิงหาคม 2563
 • ดัชนีแตะ 13,000 จุดครั้งแรกวันที่ 8 มกราคม 2564
 • ดัชนีแตะ 14,000 จุดครั้งแรกวันที่ 15 เมษายน 2564

Nasdaq 100 ทำงานอย่างไร?

ดัชนี Nasdaq-100 เป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตามราคาตลาดโดยรวมของหลักทรัพย์จดทะเบียน หมายความว่า หุ้นมีการถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาดรวมของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว เมื่อราคาหุ้นของบริษัทเปลี่ยนแปลง ค่าดัชนีหุ้นของบริษัทก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย และไม่ได้มีการปรับสมดุลบ่อยครั้ง เมื่อถึงเวลาสำหรับการปรับสมดุล Nasdaq จะมีการตรวจสอบบริษัทที่มีอยู่ และทำการจัดอันดับผู้ที่มีสิทธิ์ใหม่ ทำการเปลี่ยนบริษัทที่ตรงเงื่อนไขเข้ามาแทน เมื่อทำการจัดอันดับเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทที่อยู่ในอันดับที่ 101 ถึง 125 จะยังได้รับการคงไว้ในดัชนีต่อ

หุ้น 10 อันดับแรกของดัชนี

Components of the Nadasq 100

#
Compay
Symbol
Weight
Price
Chg
%Chg
1
Apple Inc
AAPL
11.189
160.63
3.82
(2.44%)
2
Microsoft Corp
MSFT
10.695
338.18
8.50
(2.58%)
3
Amazon.com Inc
AMZN
7.662
3,570.50
65.94
(1.88%)
4
Tesla Inc
TSLA
5.79
1,141.99
60.07
(5.55%)
5
NVIDIA Corp
NVDA
5.174
335.65
20.62(6.55%)
6
Alphabet Inc
GOOG
3.948
2,928.00
71.88
(2.52%)
7
Alphabet Inc
GOOGL
3.696
2,914.00
70.34
(2.47%)
8Meta Platform Inc
FB
3.428
336.99
3.87
(1.16%)
9
Adobe Inc
ADBE
2.072
689.00
26.90
(4.06%)
10
Netflix Inc
NFLX
1.935
664.95
-0.69
(-0.10%)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2021  หุ้น 10 อันดับแรกของดัชนี Nasdaq 100 มีดังนี้

หมวดอุตสาหกรรมภายใน Nasdaq 100

What is Nasdaq

หมวดอุตสาหกรรม
สัดส่วนถ่วงน้ำหนัก
จำนวนหลักทรัพย์
เทคโนโลยี
55.45%
41
โทรคมนาคม
5.87%
4
สุขภาพ
6.71%
15
การเงิน
0
0
อสังหาริมทรัพย์
0
0
สินค้าฟุ่มเฟือย
22.11%
24
สินค้าจำเป็น
3.56%
6
อุตสาหกรรม
5.19%
8
วัสดุพื้นฐาน
0.22%
1
พลังงาน
0
0
สาธารณูปโภค
0.89%
3
รวม 100 102

As of 30 June 2021

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

เกณฑ์การคัดเลือกบริษัทเข้าดัชนี Nasdaq 100 บริษัทต้องอยู่ในรายชื่อเฉพาะของ Nasdaq ระดับ Global Select หรือ Global Market เท่านั้น ทั้งนี้จะต้องผ่านเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้

1. ไม่เป็นบริษัทเงินทุน

2. หลักทรัพย์จะต้องเป็นใบรับฝากหุ้นที่ออกโดยสถาบันทางการเงินในสหรัฐอเมริกา (ADR), หุ้นสามัญและหุ้นติดตาม (Tracking Stock) แต่ไม่รวม REIT (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์)

3. มีปริมาณการซื้อขายโดยเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 200,000 หุ้นหรือมากกว่า

4. ไม่อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีล้มละลาย

5. จดทะเบียนบน Nasdaq Global Select Market หรือ Global Market เท่านั้น 6. เสนอขายหุ้นและเผยแพร่ต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์งในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่าสามเดือน เช่น Nasdaq (Global Select Market, Global Market หรือ Capital Market)  NYSE   NYSE American  CBOE  BZX  เป็นต้น

6. มีเงื่อนไขทางการเงินตรงตามข้อกำหนดด้านการเงิน การกำกับดูแลกิจการ และเงื่อนไขด้านสภาพคล่อง มีการส่งรายงานประจำปีและรายงานประจำไตรมาสทุกงวดอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน 

7. มีใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

8. มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market maker) อย่างน้อย 3 รายขึ้นไป

9. มีเงื่อนไขตรงตามข้อกำหนดพื้นฐานอื่น ๆ

ในการจดทะเบียนจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณา 4-6 สัปดาห์ก่อนที่บริษัทจะได้รับการอนุมัติให้จดทะเบียนใต้ตลาด Nasdaq หลังผ่านการอนุมัติแล้วบริษัทจะบรรจุอยู่ในตลาด 3 ระดับ ดังนี้

 1. Global Market ประกอบด้วยหุ้นทั้งที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (นอกสหรัฐ)
 2. Global Select Market ประกอบด้วยหุ้นทั้งที่ออกในสหรัฐและหุ้นต่างประเทศ รวมถึงหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดด้วย
 3. Capital Market หรือที่เรียกว่าตลาด SmallCap ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทที่มีอัตรามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดน้อยกว่า

What is Nasdaq

วิธีการลงทุนในตลาด Nasdaq 100 สำหรับมือใหม่

สำหรับชั่วโมงในการซื้อขายของตลาด Nasdaq มีตารางเวลาการซื้อขายเหมือนกับตลาด NYSE ซึ่งเปิดให้เทรดในเวลา 9.30 น. และปิดในเวลา 16.00 น.

ETF

ETF ย่อมาจาก Exchange Traded Fund เป็นกองทุนรวมดัชนีที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ มีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนีหรือราคาของเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายเน้นการสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับความเคลื่อนไหวของดัชนีหรือราคาของสินทรัพย์อ้างอิง และมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่สามารถทำให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้สะดวก

ตัวอย่างของ กองทุน ETF จากสหรัฐอเมริกาที่ได้คัดสรรมา ดังนี้

ชื่อผู้จัดตั้งสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM)อัตราส่วนค่าใช้จ่ายผลการดำเนินงาน 1 ปีผลการดำเนินงาน 5 ปี
QQQInvesco0.20%68.52%* 24.95%*
QLDProshare3.96B0.95%161.10%*44.84%*
TQQQProshare11.23B0.95%280.0560.58%
SQQQProshare1.53B0.95%-86.50%-60.78 %

As of 3 March 2021

CFD

CFD หรือสัญญาซื้อขายส่วนต่าง ย่อมาจาก Contract of Difference เป็นตราสารอนุพันธ์เสนอความได้เปรียบด้านอัตราทด (Leverage) ให้กับเทรดเดอร์ ทำให้เทรดเดอร์สามารถวางเงินเพียงจำนวนหนึ่งแต่ก็ยังจะได้รับผลตอบแทนเท่ากับการซื้อขายสินค้านั้นจริง ๆ และนับเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีความคล่องตัวสูง เพราะเทรดเดอร์ไม่จำเป็นต้องถือครองสินค้าแต่เป็นสัญญาที่ทำการซื้อขายได้ทันทีเพียงส่งคำสั่งซื้อขาย โดยนักลงทุนสามารถถือสถานะซื้อ (คาดเดาว่าราคาจะขึ้น) หรือสถานะขาย (คาดเดาว่าราคาจะลดลง) ถือเป็นรูปแบบการลงทุนระยะสั้นเนื่องจากเทรดภายในกรอบเวลาที่สั้นลง  

วีธีการลงทุนการซื้อขาย CFD เป็นเพียงเครื่องมือตราสารอนุพันธ์ ที่สะท้อนราคาของสินทรัพย์อ้างอิง เพียงแค่เลือกประเภทของสินทรัพย์ที่ต้องการเทรด เช่น หลักทรัพย์ ดัชนี โดยจะเริ่มการลงทุนเหมือนกับการส่งออเดอร์ซื้อขายหุ้น โดยการเปิดคำสั่งเทรด เมื่อคาดว่ามูลค่าของสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลงใน CFD หุ้น แล้วคาดการณ์ว่ามูลค่าของสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพื่อเก็งกำไรซื้อขาย

โดยสรุปตลาด Nasdaq เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ทำให้ตลาดแห่งนี้กลายเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากตลาด NYSE โดยนักลงทุนสามารถซื้อขายหุ้น ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และสินทรัพย์อื่นๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและง่ายดาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทในกลุ่ม High-tech ที่ตรงกับรูปแบบของตลาดอย่างชัดเจน

ส่วนการเทรด NASDAQ 100 Index ผ่าน CFD ทำให้เทรดเดอร์มีความได้เปรียบกว่าเพราะเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้ทั้งในขณะที่เป็นตลาดขาขึ้นและตลาดขาลงโดยเลือกการเปิดสถานะซื้อ เมื่อคาดว่าราคาเป็นขาขึ้น และทำกำไรจากการซื้อถูกขายแพง ขณะที่หากมองว่าราคาเป็นขาลงก็เปิดสถานะขาย เพื่อทำกำไรจากการขายแพงไปก่อนแล้วค่อยซื้อกลับในราคาถูก ใช้เงินทุนน้อย วางเงินแค่บางส่วนและเลือกขนาดเงินลงทุนได้โดยเลือกจำนวน Lot size สำหรับการเทรดดัชนีหุ้นตามต้องการ อาศัยอัตราทดเพิ่มสัดส่วนของผลกำไร ทำให้สร้างผลกำไรได้มากขึ้น และดัชนีหุ้น CFD มีการซื้อขายแทบจะตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน และตลอด 5 วันต่อสัปดาห์ เราจึงซื้อขาย CFD ได้ตลอดเวลาตามการซื้อขายในตลาดโลกโดยที่ไม่มีข้อจำกัดใด ๆ ในด้านเวลาทั้งสิ้น เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเทรดเดอร์ด้วยเวลาการเทรดที่ยืดหยุ่น

มาเทรดสัญญาส่วนต่าง CFD กับ Mitrade กันดีกว่า เพราะ

1. Mitrade มีค่าคอมมิชชั่น 0 บาทและค่าสเปรดต่ำ

2. Mitrade มีการดำเนินการซื้อขายที่ง่าย สะดวกและรวดเร็ว 

3. Mitrade มีการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายทั่วโลก

4. Mitrade รองรับการกำหนดค่าเลเวอเรจที่ยืดหยุ่นได้

5. Mitrade มีระบบป้องกันเงินทุนติดลบ เครื่องมือการจัดการความเสี่ยง เช่น การหยุดการขาดทุน/การติดตามการหยุดการขาดทุน

6. Mitrade ควบคุมโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามกฏระเบียบที่เข้มงวดและให้บริการด้วยความโปร่งใส

7. Mitrade มีการดำเนินการตามคำสั่งที่รวดเร็วและเชื่อถือได้

8. Mitrade มุ่งพัฒนาการดำเนินการตามคำสั่งที่รวดเร็วและเชื่อถือได้

9. Mitrade มีฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์ภาษาไทยตลอด 24 ชั่วโมงใน 5 วันทำการ

10. Mitrade ปัจจุบันมีลูกค้ามากกว่า 1,100,000+ รายทั่วโลก

mitrade

**คำเตือน การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เนื้อหาในบทความเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนบทความ เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับประกอบการตัดสินใจก่อนการลงทุนเท่านั้น ผู้อ่านควรศึกษาปัจจัยประกอบจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งก่อนการตัดสินใจ และใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลในการพิจารณาเลือกโบรกเกอร์ลงทุนที่เหมาะสมแก่ท่าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

รับฟรีทันที! เงินเสมือนจริง $50,000 เพื่อฝึกฝนการเทรดกับ Mitrade!